Viime vuoden 2018 kouluarvosanaksi Lotilan avotyö sai kiitettävän ysin, ja lähes 30 prosenttia vastaajista piti avotyötä kympin arvoisena.

Jyväskylän kaupungin lastensuojelun Lotilan nuorisokodin avotyö kerää vuodesta toiseen asiakkailtaan kiitettävää palautetta. Viime vuoden, 2018, kouluarvosanaksi Lotilan avotyö sai kiitettävän ysin, ja lähes 30 prosenttia vastaajista piti avotyötä kympin arvoisena.

Taloudellisuutta ja inhimillisyyttä

Lotilan nuorisokodin avotyö tukee lastensuojelun piirissä olevaa nuorta sekä hänen perhettään. Tukea annetaan kotiin laitossijoituksen sijasta.

Avotyö on varhaista, intensiivistä, suunnitelmallista ja kuntouttavaa auttamis- ja muutostyötä. Avotyöntekijä tapaa nuorta ja vanhempia, yhdessä ja erikseen, kerran viikossa tai useammin. Yhden perheen kanssa työskennellään keskimäärin kuusi kuukautta. Viime vuonna Lotilan avotyö työskenteli 113 nuoren kanssa ja huoltajat mukaan luettuna asiakkaita oli yhteensä 274. Viime vuonna eli 2018 avotyön piirissä olleista nuorista sijoitettiin vain 18 nuorta eli 16 prosenttia avotyön asiakkaista.

– Kokemukset ovat olleet todella hyviä, niin inhimillisesti kuin taloudellisesti ajateltuna. Valtaosa nuorista on voinut jatkaa kotona asumista ja vain pieni osa nuorista on sijoitettu. Kun nuorta autetaan hänen omassa ympäristössään, voidaan tehdä tiivistä yhteistyötä perheen ja muun lähipiirin kanssa. Näin saadaan parhaiten kaikki voimavarat ja tukiverkostot käyttöön, Lotilan nuorisokodin johtaja Vesa Lankinen selvittää.

Lotilan avotyö tukee nuorta ja vanhempaa

Palautteiden mukaan asiakkaat pitävät avotyötä hyvänä, kannustavana, joustavana ja nuorta ja huoltajia tukevana työtapana. Asiakkaat arvostavat erityisesti sitä, että avotyöntekijän kanssa on helppo asioida, työntekijät ovat ammattitaitoisia sekä sitä, että asioita käsitellään luottamuksellisesti.

Yli kaksi kolmasosaa vastaajista koki, että avotyön myötä perheen elämäntilanne oli parantunut, vain 9 prosenttia vastaajista koki, ettei avotyö tuottanut perheen elämäntilanteeseen muutosta.
–  Ja vaikka avotyö päättyisikin nuoren sijoitukseen, perhe on usein tyytyväinen työskentelyyn, koska se auttaa ymmärtämään ja hyväksymään tilanteen. Viime vuoden palautteissa toistuu sama kuin aiempienkin vuosien palautteissa: Avotyö on useimmille nuorille ja perheille positiivinen yllätys, myönteinen ja voimaannuttava kokemus lastensuojelusta, nuorisokodin johtaja Vesa Lankinen kertoo tyytyväisenä.

Kyselyyn vastasi viime vuonna 117 asiakasta, joista nuorten huoltajia hiukan yli puolet.

Lisätietoja:
Lotilan nuorisokodin johtaja Vesa Lankinen, p. 014 266 3541
Lastensuojelun palvelupäällikkö Anne Seppälä, p. 014 266 3447