Jyväskylän kaupungin vesiliikuntakeskus AaltoAlvariin on suunnitteilla kylpyläosaston peruskorjaus ja laajennus, sekä näihin tiloihin liittyvä teknisten tilojen laajennus. Tätä varten Jyväskylän kaupunki on tekemässä hankesuunnitelmaa keväällä 2019 ja haluaa kuulla myös kuntalaisten ajatuksia suunnitelman tekovaiheessa.

AaltoAlvarin kylpyläosasto on teknisen peruskorjauksen tarpeessa lähivuosina. Laajennussuunnitelma liittyy mahdollisen lisäaltaan sekä teknisten tilojen toteuttamisen edellytyksiin. Hankesuunnitelmassa tullaan käsittelemään pääasiassa niitä AaltoAlvarin tiloja, mitä vuosien 2011–2012 peruskorjaushanke ei koskenut.

Asemakaavan muutosta on haettu peruskorjaus- ja laajennushankkeen mahdollistamiseksi.  Kaupungin luottamuselimet käsittelevät hankesuunnitelmaa arviolta syksyllä 2019 hankesuunnitelman valmistumisen ja asemakaavaprosessin jälkeen. Kaupungin talonrakennuksen taloussuunnitelmassa on varauduttu kohteen suunnittelun käynnistämiseen vuonna 2020 ja peruskorjauksen aloitukseen vuonna 2021. Rakentaminen toteutetaan vaiheittain siten, että AaltoAlvari voidaan pitää avoinna kaikkien vaiheiden aikana ja siten, ettei erillisiä väistötiloja tarvita.

Asukkaiden ja käyttäjien kehittämisajatukset kerätään tiedoksi ennen lopullista hankesuunnitelmaa

Jyväskylän kaupunki on kaupunkistrategiassaan sitoutunut tukemaan asukkaita osallistumisessa ja lisäämään vaikuttamisen mahdollisuuksia. Osallistuminen on mahdollista myös AaltoAlvarin hankesuunnitelman kohdalla. Osallistua voi 5.-19.3.2019 välisenä aikana vastaamalla hankesuunnitelmaa koskevaan Maptionnaire-kyselyyn tietokoneella tai mobiilissa tai tekemällä oman porukan kanssa paperisen työpajapaketin ja lähettämällä vastaukset sähköpostilla osoitteeseen liikunta.osallisuus[a]jkl.fi. Kyselyn kehittämisajatukset ja hanke ovat esillä avoimessa keskustelutilaisuudessa 4.4. uimahallin kahviossa.

Katso lisätietoja tämänhetkisistä suunnitelmista ja kerro oma mielipiteesi AaltoAlvarin peruskorjaus ja osallisuus sivuilla

Tietoa asemakaavasta https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1028

Lisätietoa

hankesuunnittelija Esa Naukkarinen, vesiliikuntakeskus AaltoAlvari
esa.naukkarinen[a]jkl.fi, p. 014 266 4307

suunnittelija Tanja Räty, osallisuus
tanja.raty[a]jkl.fi, p. 014 266  4241