Jyväskylän kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 4.3.2019 Matti Nykäsen muistomerkkiä valmistelevan työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää muun muassa muistomerkin toteutus- ja paikkavaihtoehdot. Asiasta päättää valmisteluryhmän työn pohjalta kaupunginvaltuusto loppuvuoden 2019 aikana.

Jyväskylä käynnistää Matti Nykäsen muistomerkin valmistelun

 

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti, että kaupunki käynnistää Matti Nykäsen muistomerkin valmistelun. Kaupunginhallitus nimesi työryhmän, jonka tehtävänä on laatia teoksen toteuttamisen työohjelma tavoitteista, hankintamenettelystä, sijaintipaikasta/-paikoista, kokonaisbudjetista ja aikataulusta. Lisäksi työryhmän tehtävänä on valita taiteilijat, joilta pyydetään luonnokset muistomerkiksi sekä tehdä lopulta ehdotus toteutettavasta muistomerkistä ja sen sijaintipaikasta. Muistomerkin toteuttaminen tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi loppuvuodesta 2019. Muistomerkkihankkeen arvioitu kustannus on noin 100 000 euroa. Kaupunki hakee hankkeeseen Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta.

 

Kaupunginhallitus nimesi muistomerkin valmistelutyöryhmän puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumelan ja työryhmän jäseniksi Jyväskylän Taidemuseon amanuenssi Jaana Oikarin, liikuntapalvelujen suunnittelupäällikkö Anna-Leena Sahindalin, maisema-arkkitehti Mervi Vallinkosken, kansliapäällikkö Heli Leinonkosken sekä taidekonsultti Kirsi Pitkäsen Art Impact –yrityksestä.

 

Yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä urheilijoista, Matti Nykänen menehtyi 4. helmikuuta 2019. Jyväskylässä syntyneen ja kaupungissa suuren osan elämästään vaikuttaneen Nykäsen urheilulliset ansiot ovat poikkeuksellisen mittavat. Jyväskylän kaupunki on halukas toteuttamaan Matti Nykäsen menestyksekästä urheilu-uraa kunnioittavan muistomerkin.

 


Esityslistan muut asiat

 

Kaupunginhallitus myös asetti kuusi vaalitoimikuntaa sekä vaalilautakunnat jäsenineen eduskuntavaaleihin 2019 ja europarlamenttivaaleihin 2019 . Jäsenet näihin nimettiin esityslistan liitteen mukaisesti lukuun ottamatta Saakosken äänestysalueen vaalilautakunnan 3. varajäsentä, joksi nimettiin eduskuntavaalien vaalilautakuntaan Anna Pulkkinen ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntaan Jenna Vimpari.

 

Kaupunginhallitus antoi lisäksi valtuustolle tiedoksi selvityksen Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloitteesta työttömyysturvan aktiivimallin negatiivisten vaikutusten ennaltaehkäisystä Jyväskylässä ja ehdottaa, että valtuusto toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista liitteineen on nähtävillä pöytäkirjan ilmestymiseen saakka osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7799

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan tiistaina 12.3.2019 Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

 


Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089

kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353

kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501