Lisätietoja

  • kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
  • kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
  • kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
  • kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Toisen asteen koulutuksen järjestämisvaihtoehtojen selvitys

Kaupunginhallitus päätti 11.6.2018 käynnistää neuvottelut Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian omistajakuntien (12 kuntaa Keski-Suomesta) kanssa toisen asteen koulutuksen järjestämisvaihtoehdoista FCG:n selvityksen pohjalta. Päätöksen mukaiset neuvottelut on käyty syksyn 2018 aikana.

Jyväskylän kaupungin näkökulmasta kuntakohtaiset neuvottelut olivat hyviä ja rakentavia. Valtaosa jäsenkunnista suhtautui myönteisesti mahdollisiin organisaatiomuutoksiin. Kriittisimmin muutoksiin suhtautuivat Jämsän kaupunki ja Toivakan kunta, joiden mielestä toisen asteen koulutus tulisi edelleen järjestää kuntayhtymämallilla.

Omistajakuntien kesken ei neuvotteluissa löytynyt yhteistä tahtotilaa, joten valmistelutoimenpiteitä koulutuskuntayhtymän organisaation muuttamiseksi ei tässä kohtaa ole syytä käynnistää. Kaupunki haluaa kuitenkin selvittää yhdessä koulutuskuntayhtymän kanssa mahdollisia toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä tukipalveluiden ja hallinnon tehtävien organisoimisessa.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi neuvottelujen lopputuloksen toisen asteen koulutuksen järjestämisvaihtoehdoista.

Katujen sulkeminen Neste Ralli 2019 -tapahtuman aikana

AKK Sports Oy:n järjestämän, rallin MM-sarjaan kuuluvan Neste Ralli 2019 -kilpailun vuoksi on tarpeen sulkea katuja ja muita yleisiä alueita.

Kaupunginhallitus päätti seuraavaa:

Jyväskylässä elokuussa 2019 järjestettävässä rallin MM-osakilpailussa ajettavia kahta Harjun erikoiskoetta varten suljetaan seuraavat kadut ja alueet:

Ihantolantie ja Harjun viheralue suljetaan 29.7.2019 klo 21.00 - 4.8.2019 klo 15.00. Kulku Ihantolantielle sallitaan rallin kulkuluvilla.
Piippuhyllyn pysäköintialue suljetaan 22.7.2019 klo 8.00 – 6.8.2019 klo 18.00.
Sepänpuiston pysäköintialue (LP-alue) suljetaan kokonaan 22.7 klo 8.00 – 6.8.2019 klo 18.00.
Harjun erikoiskokeiden takia seuraavat kadut suljetaan torstaina 1.8.2019 klo 10.00 - lauantai 3.8.2019 klo 02.00:
- Yliopistonkatu 2-28. Vaasankadun ja Kilpisenkadun välinen osuus. Tontille ajo sallitaan kiinteistöille 2-8 ja 26-28.
- Sepänkatu. Harjukadun ja Rajakadun välinen osuus.
- Pitkäkatu 45 - 61. Kortesuonkadun ja Tanhuantien välinen osuus. Tontille ajo sallitaan Pitkäkadun kiinteistöille 35-39, 38-44, 67 ja 78.
- Kortesuonkatu. Kenttäkadun ja Pitkäkadun välinen osuus.
Suljetuista kaduista liikenteelle avataan perjantaina 2.8.2019 klo 00.00 - 12.00 seuraavat kadut:
- Yliopistonkatu 2 - 8. Vaasankadun ja Cygnaeuksen kadun välinen osuus. Liikenteelle avataan ainoastaan Voionmaankadun suuntaan kulkeva liikenne.
- Sepänkatu
- Pitkäkatu
- Kortesuonkatu.
Lisäksi Cygnaeuksenkadun, Gummeruksenkadun, Kilpisenkadun, Harjukadun ja Mäki-Matin asuinalueiden katujen liikennettä rajoitetaan erikoiskokeiden aikana. Tontille ajo sallitaan.

Siltä osin kun on tarpeen sulkea liikenteeltä erikoiskokeen kilpailureittiin kuulumattomia katuja, päättää sulkemisesta poliisi.

Katutyöt saattavat aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin ja katujen sulkemisiin Vaasankadulla, Cygnaeuksenkadulla ja Yliopistonkadulla välillä Vaasankatu-Cygnaeuksenkatu. Jos Vaasankatu saadaan muutettua kaksisuuntaiseksi ennen ralleja, ei Yliopistonkatua 2-8 avata liikenteelle perjantaiaamuna. Tontille ajo kuitenkin sallitaan.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston kokous 22.2.2019

Esityslista on luettavissa koulutuskuntayhtymän sivuilla osoitteessa:
http://kuntatoimisto.jao.fi/ktweb/

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet vuoden 2018 osalta

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteet 1-4 loppuun käsitellyiksi ja merkitsee muiden viiden aloitteen osalta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Kuntalaisten tekemät aloitteet vuonna 2018

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kuntalaisten vuonna 2018 tekemät aloitteet sekä annetun vastauksen toivomusponteen.

Kaupunginhallituksen ja valtuuston toimivaltaan kuuluvista asioista kuntalaisaloitteita jätettiin yksi ja toimialojen toimivaltaan kuuluvista asioista kuntalaisaloitetta jätettiin 20. Kaikkiin kuntalaisaloitteisiin on vastattu.
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kuntalaisten vuonna 2018 tekemät aloitteet sekä annetun vastauksen toivomusponteen.

Asiasanat: