Helmikuun Café Socialissa 14.2. keskustellaan vertaisarvioinnista nuorisokodeissa –palautemallista ja jo toteutuneiden vertaisarviointien tuloksista.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Keski-Suomen osahanke järjestävät avoimia keskustelukahviloita maakunnan sosiaalialan ammattilaisille, kehittäjille, tutkijoille, asiakkaille ja aiheesta kiinnostuneille.

Keskustelua alustaa Sankarien kehittäjäryhmä, joka koostuu sijaishuollossa kasvaneista jo aikuistuneista nuorista, Jyväskylän kaupungin jälkihuollon ja valvontatyön sekä Pesäpuu ry:n työntekijöistä. Vertaisarviointi on uusi asiakaspalautemalli, joka vahvistaa nuorisokotien asiakasnuorten osallisuutta ja tarjoaa yhteen koottuina vastauksina sytykkeitä nuorisokotien toiminnan kehittämiseen. Mallia on kehitetty vuodesta 2017 alkaen ja vuoden 2018 aikana vertaisarviointia on pilotoitu viidessä paikallisessa nuorisokodissa.

Nuorten oma asiakaspalaute mahdollistaa sijaishuoltotoiminnan avoimen arvioinnin ja kehittämisen. Päästessään vaikuttamaan asuinpaikan laatuun, lisääntyy nuorten osallisuuden tunne suhteessa asuinpaikkaan. Vertaisarvioinnilla ennaltaehkäistään kaltoinkohtelua ja lisätään läpinäkyvyyttä sijaishuollon eri toimijoiden kesken, nuorten parhaaksi.

Nuoria ovat kohtaamassa ja kuulemassa aikuistuneet vertaiset, joilla on omakohtaista kokemusta sijaishuollossa kasvamisesta. Sijaishuollossa oleva nuori saa tutustua samassa tilanteessa olleeseen nuoreen, joka on selvinnyt sijaishuollon myllerryksistä. He ovat valmentautuneet tehtäväänsä ja ovat vertaisarviointitehtävässään vaitiolovelvollisia.

Cafe socialin yleisen osuuden jälkeen on mahdollisuus jäädä vertaisarvioinnin kehittämistyöpajaan. Keskustelutilaisuuksien tavoitteena on kirkastaa ja tehdä näkyväksi sosiaalihuollon roolia ja merkitystä sotessa sekä koota ammattilaisten ja asukkaiden näkemyksiä ja kysymyksiä sosiaalihuollosta.

Lisätietoja:
Valvontakoordinaattori Ansa Leinonen, p. 050 311 9885, ansa.leinonen@jkl.fi, Jyväskylän kaupunki
Kehittämispäällikkö Johanna Barkman, p. 040 514 4855, johanna.barkman@pesapuu.fi, Pesäpuu ry