Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaat pääsevät arvioimaan, kuinka varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen oppimissuunnitelman mukainen toiminta toteutuu lapsen arjessa.

Lisätietoja: 
suunnittelija Tuula Dahlblom, varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen palveluohjaus, p. 014 266 8159
palvelukoordinaattori Lotta Markkanen, varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen palveluohjaus, p. 014 266 8660
yksityinen varhaiskasvatus: palvelukoordinaattori Heli Arnberg, varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen palveluohjaus, p. 014 266 7746

Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan ajalla 11.-22.2.2019. Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaat pääsevät arvioimaan, kuinka varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen oppimissuunnitelman mukainen toiminta toteutuu lapsen arjessa. Kysymykset liittyvät aikuisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen, lapsen osallisuuteen, ruokailuun, liikkumiseen, kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen sekä huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön väliseen yhteistyöhön.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaat ovat saaneet vastauslinkin Daisy-viestinä. Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaat saavat kyselylinkin omasta hoitopaikasta. Vastauslinkki löytyy myös varhaiskasvatuksen verkkosivulta.    

Kerran toimintavuodessa toteutettava asiakastyytyväisyyskysely on yksi lasten vanhempien mahdollisuuksista osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen henkilöstö arvioi samaan aikaa samoja teemoja henkilöstön näkökulmasta. 

Perheet saavat tietoa tuloksista kevään aikana oman päiväkodin kautta.