12. helmikuuta kokoontuva kaupunkirakennelautakunta saa käsittelyynsä uutta asumista mahdollistavia asemakaavamuutoksia.

Käsittelyssä on myös Kangasrinteen uuden asuinalueen asemakaavamuutos. Lisäksi lautakunta käsittelee AaltoAlvarin uimahallin remonttiin liittyvää asemakaavamuutosta.

Uusi asuinalue Kangasrinteelle

Kangasrinteen asemakaavamuutos on etenemässä luonnosvaiheeseen. Suunnittelualueella sijainneen Kangasvuoren sairaalan toiminnan siirtyminen muualle on tehnyt alueen kehittämisestä ajankohtaista. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa monipuolinen asuinympäristö ja alueelle tullaan toteuttamaan kerrostaloasumisen lisäksi rivi- ja pientaloasumista. Kangasrinteen alue on kulttuurihistoriallisesti arvokasta ja sille tulee jäämään suojeltavina rakennuksina arkkitehti Olavi Kivimaan suunnittelema kaksisiipinen sairaalarakennus, lääkärintalo ja työntekijöiden asuinrakennus. Suojeltaviin rakennuksiin on mahdollista toteuttaa asuin- tai liiketiloja.

Kaavan tiedot: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/928

Uutta asumista Viitaniemeen

Kisakadun asemakaavamuutos on etenemässä luonnosvaiheeseen. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen Viitaniemen alueelle Kisakadun varrelle. Uudisrakennus sijoittuu osittain purettavaksi aiotun liikerakennuksen päälle. Suunnittelualue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, jonka ominaispiirteet tulee säilyttää. Asemakaavamuutokseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Alue kuuluu Jyväskylän kaupungin yleiskaavan määrittelemään täydennysrakentamisen kohdevyöhykkeeseen.

Kaavan tiedot: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1022

Uusia asuntoja Ristonmaalle

Tienristi 1 asemakaavamuutos on laitettu uudelleen vireille uuden maanomistajan hakemuksesta. Ristonmaalla sijaitsevalla suunnittelualueella on tällä hetkellä huonokuntoisia rakennuksia, jotka on tarkoitus purkaa. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan rivi- tai pienkerrostalojen rakentaminen tontille. Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn Tienristi 1 asemakaavamuutos on etenemässä ehdotusvaiheena.

Kaavan tiedot: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1024

Kerrostalo Halssilaan

Kärpänkuja 7 asemakaavamuutos on etenemässä ehdotusvaiheeseen. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nelikerroksisen kerrostalon rakentaminen Halssilan Kärpänkujan varteen suuren kerrostalotontin takaosaan. Lisärakentamisen toteuttamisessa hyödynnetään osittain tontin käyttämätöntä rakennusoikeutta.

Kaavan tiedot: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1013

AaltoAlvari uudistuu

AaltoAlvarin remontointiin liittyvä asemakaavamuutos on etenemässä luonnosvaiheeseen. Asemakaavamuutosta on haettu peruskorjaus- ja laajennushankkeen mahdollistamiseksi. Laajennussuunnitelma liittyy mahdollisen lisäaltaan sekä teknisten tilojen toteuttamisen edellytyksiin. Parhaillaan tekeillä oleva hankesuunnitelma sisältää kylpyläosaston peruskorjauksen ja laajennuksen sekä näihin tiloihin liittyvien teknisten tilojen laajennuksen.

Hankesuunnitelmassa käsitellään pääasiassa niitä tiloja, joita vuosien 2011-2012 peruskorjaushanke ei koskenut. Kaupungin luottamuselimet käsittelevät hankesuunnitelmaa arvion mukaan syksyllä 2019 hankesuunnitelman valmistumisen ja asemakaavaprosessin jälkeen. Taloussuunnitelmassa on varauduttu peruskorjauksen aloitukseen vuonna 2021.

Kaavan tiedot: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1028

Palokanortta kehitetään

Palokanorren asemakaavamuutos on etenemässä ehdotusvaiheeseen. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen Palokanorren ali. Väylän vaatiman tilan vuoksi liitetään osa viereisen päiväkodin tontista liikennealueeseen. Alikulun vaatima tila johtaa myös muutoksiin päiväkodin pihan reuna-alueen saattoliikennejärjestelyyn. Toimenpide liittyy laajempaan tiesuunnitelmaan Palokanorren parantamiseksi.

Kaavan tiedot: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1029