Jyväskylän nuorisovaltuuston Huippukokous järjestetään maanantaina 11.2. klo 9-15.00 Veturitallilla, osoitteessa Veturitallinkatu 6. Huippukokouksessa päätetään, miten ja mille hankkeille nuorisovaltuuston 17 000 euron hankeraha ohjautuu.

Lisätietoja:      
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Olli-Pekka Louniala, p. 014 266 4240
Nuorisovaltuuston tiedottaja Jussi Koskinen, p. 014 266 7515
Osallisuuskasvatuksen koordinaattori Anne-Mari Ojanperä, Jyväskylän nuorten palvelut, p. 014 266 4230 
 

Nuorisovaltuuston hankeraha on tarkoitettu yläkoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, nuorisotilojen, järjestöjen hankeryhmille ja nuorten omaehtoisille ryhmille. Rahalla tuetaan mahdollisimman monia nuoria hyödyttäviä paikallisia ja nuorten itsensä ideoimia tapahtumia, toimintoja ja projekteja. 

-Määräaikaan mennessä on saapunut 16 hakemusta. Rahaa hakeneet tahot esittelevät hankkeensa aamupäivän osuudessa ja varsinaiset päätökset rahan jaosta tehdään lounastauon jälkeen, kertoo osallisuuskasvatuksen koordinaattori Anne-Mari Ojanperä.

Huippukokous on avoin tilaisuus, jonne kaikki vaikuttamisesta kiinnostuneet nuoret ovat tervetulleita. Tilaisuuden järjestelyiden onnistumiseksi päivään pyydetään ilmoittautumaan 7.2. mennessä puh. 014 266 4230.

Nuorisovaltuusto on 13–20 -vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava ja osa demokratiakasvatusta. Nuorisovaltuuston tehtävänä on parantaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, huolehtia että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ja toimia sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä.