Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 4.2.2019 äänestysten jälkeen

1. Hyväksyä Hippos2020-hankkeen seuraavista muutetuista sopimuksista ja suunnitelmista pääperiaatteet
- Huonetilaohjelman luonnoksen ja luonnos kustannusarvioista, joka sisältää katetun jalkapallostadionin
- Arvio hankkeen vaikutuksista kaupungin talouteen 17.1.2019.
2. Hankkia vuosittain enintään 1 MEUR liikuntatilojen irtaimistoa Hippoksella konsessiosopimuksen keston ajan.
3. Valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään näiden muutettujen kohtien osalta, tarvittavat lopulliset sopimukset pääperiaatteiden mukaisesti.

Ennen päätöstä Tomi Kuosmanen (KD) esitti Jorma Holmstedtin (KESK), Petteri Muotkan (KD) ja Marika Visakorven (KD) kannattamana, että päätösehdotuksen kohta 2 hylätään ”Hankkia vuosittain enintään 1 MEUR liikuntatilojen irtaimistoa Hippoksella konsessiosopimuksen keston ajan.”
Äänin 54-11-2-0 kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti äänestyksen.

Jukka Hämäläinen (SDP) esitti Teemu Torssosen (PS) kannattamana, että ”pohjaesitys hylätään ja koko Hipposhankkeelle haetaan vaihtoehtoja korjausrakentamisesta tai uudesta sijoituspaikasta, joka rakentuisi sitä mukaa kun Hippoksen nykyisistä tiloista elinkaarensa päätyttyä luovuttaisiin. Hippoksen alue voitaisiin tuolloin myydä kipeästi kaivatulle asuntorakentamiselle ja maa-alueista saaduilla myyntituloilla voitaisiin kustantaa uusien urheilutilojen rakentamista.”
Äänin 63-4-0-0 kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti äänestyksen.

Keskustan valtuustoryhmä esitti ponnen: ”Kaupunki tuo koko Hippos2020 hankkeen rakentamisen ajan valtuustolle kiteytetysti tiedoksi vuosittain lähiliikuntapaikkasuunnitelmien käytännön toteutumisen vuosittaisten liikuntapaikkasuunnitelmien päivittämisten yhteydessä.”
Äänestyksen jälkeen 44-16-7-0 esitettyä pontta ei hyväksytty osaksi päätöstä.

Rakentamisen kokonaishinta on pysynyt noin 200 M€ arviossa. Hinta sisältää nyt myös katetun jalkapallostadionin. Stadionin kattaminen mahdollistaa sen paremman ja monipuolisemman käytettävyyden ympärivuotisesti. Koko vuoden käytettävä stadion tuo avostadionia paremman tuoton hankkeelle. Hippos2020-hankkeen stadion on Suomen ainoa katettu jalkapallostadion, siellä voidaan järjestää 4500 katsojalle otteluita ja tapahtumia sekä leirityksiä ympärivuotisesti.

Hankkeen kiinteistöveroarvio on tarkentunut siten, että se tulisi nousemaan merkittävästi alun perin arvioidusta 0,5 MEUR:sta 1,8–2,1 MEUR:on. Tämä lisää kaupungin arvioituja vuosittaisia tuloja 1,3-1,5 MEUR, ja samalla heikentäisi hankkeen kokonaiskannattavuutta lisäyksen verran. Kannattavuuteen vaikuttava tekijä on myös urheilu- ja liikuntaseurojen käyttöön tulevien tilojen irtaimiston investoinnit, kuten esimerkiksi yleisurheilu- ja voimistelutelineet sekä erikoismatot. Ne muodostavat merkittävän osan hankkeen vuosittaisista käyttökustannuksista. Kaupunki voisi parantaa hankeen kannattavuutta osallistumalla liikuntairtaimiston vuosittaisiin hankintoihin. Kaupungin talouden kannalta tämä ei lisää kaupungin nettomenoja, sillä kiinteistöveron tuotto lisääntyy aikaisempaan laskelmaan verrattuna. Kaupunki voisi tehdä enintään 1 MEUR:lla vuodessa Hippokselle irtaimistohankintoja 20 vuoden ajan, liikuntapalvelujenostosopimuksen ajan. Irtaimistohankinnan sisällön hyväksyisi kaupunki ja liikuntapalvelut vuosittain.

Koulut
Valtuusto päätti Keljonkankaan yhtenäiskoulun perustamisesta sekä Pupuhuhdan päiväkoti-koulun lakkauttamisesta 1.8.2019 alkaen.

Sanna Jylängin tilalle Maarit Venäläinen
Valtuusto myönsi Sanna Jylängille eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi uudeksi varajäseneksi sivistyslautakuntaan Maarit Venäläisen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuustoaloitteet
Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyt selvitykset tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteiden johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

- Pirita Wahlstedt-Niskasen (Kok.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite leikkipuiston rakentaminen ydinkeskustaan
- Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite Jyväskylästä puurakentamisenpääkaupunki
- Jaakko Selinin (Kok.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite raideliikenteen ja kevyen liikenteen risteyskohtien turvallisuutta on parannettava
- Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylän kaupunki tulee tarjoamaan työtä projekteissaan työkykyisille pitkäaikaistyöttömille

Valtuuston esityslista nähtävillä liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Lisätietoja:
valtuuston 4.2.2019 kokouksen puheenjohtajina toimineet
puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
1.varapuheenjohtaja Tuulia Kuntsi, p. 050 368 7558

Asiasanat: