Jyväskylän kaupungille myönnettiin valtakunnallinen Liikkuva koulu -pääpalkinto esimerkillisestä työstä koulujen liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamisesta.

Lisätietoja:
koordinaattori Jon Salminen, Jyväskylän Liikkuva koulu, puh. 014 266 0880
suunnittelija Tella Vuolle-Oranen, palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 4036
https://liikkuvakoulu.fi/

Jyväskylän kaupunki vastaanotti valtakunnallisen vuoden 2018 Liikkuva koulu –pääpalkinnon tänään Helsingin Säätytalolla valtion liikuntaneuvoston, opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä tilaisuudessa. Palkinto myönnettiin Jyväskylän kaupungin esimerkillisestä työstä koulujen liikunnallisen toimintakulttuuriin rakentamisessa. Valtakunnallinen Liikkuva koulu –pääpalkinto on suuruudeltaan 7000 euroa ja se ohjataan oppilaiden liikkumisen edistämiseen kouluympäristössä.

Koulupäivä, jossa osallistuvat oppilaat istuvat vähemmän ja liikkuvat enemmän

Liikkuva koulu –toiminta aktivoi lasten ja nuorten koulupäiviä, joissa istutaan vähemmän ja liikutaan enemmän. Jyväskylässä oppilaiden aktivoiminen liikkumaan koulupäivän aikana eri tavoin on osa kaikkien koulujen koulupäiviä, myös kerhoissa sekä aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkärissä. Oppilaiden ja heidän huoltajien vastaanotto on ollut positiivista.

–Hyvinvoiva kouluyhteisö koostuu hyvinvoivista oppilaista. Koulun liikunnallista toimintakulttuuria kehitetään meillä koulujen ja varhaiskasvatuksen väen lisäksi laajemmin yhteistyössä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen kanssa. Etsimme koko ajan lisää toimintoja myös vähän liikkuvien lasten hyvinvoinnin edistämiseen. Tarjolla on jo kouluPT-toimintaa (personal trainer) ja monipuolisesti liikuntaryhmiä painonhallintaan aina ohjatutusta liikunnasta tanssitunteihin. Liikkumiseensa tukea tarvitseville lapsille tarjolla  on erityisliikuntavälineitä  ja ohjausta. Kouluterveydenhoitajat jakavat liikuntaseteleitä oppilaiden omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi. kertoo koordinaattori Jon Salminen.

Oppilaat ovat aktiivisesti mukana toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Jyväskylässä liikunnallista ideointia edistetään muun muassa Jyväskylän Lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston jakaman Liikkuva koulu –innovaatiorahoituksen avulla. 
 
– Palkinto on hieno tunnustus Jyväskylän pitkäjänteiselle työlle lasten liikunnan edistämiseksi kouluissa. Lapsilla ja nuorilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Hyvä kunto ja motoriset taidot tukevat merkittävästi lasten ja nuorten kasvua, positiivista minäkuvaa ja identiteettiä. Liikuntapääkaupunki Jyväskylässä liikutaan monipuolisesti päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajalla. Urheilevalle nuorelle mahdollistetaan myös koulunkäynnin ja urheilun yhdistäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, näihin on viime vuosina panostettu ja siksi saatu tunnustus tuntuu erityisen hienolta. Kiitos myös Jyväskylän Liikkuva koulu –tiimille ja koulujen henkilöstölle liikunnallisen toimintakulttuurin käytännön toteuttamisesta, iloitsee sivistyksen toimialajohtaja Eino Leisimo. 

Jyväskylän kaupungin Liikkuva koulu –toiminta palkittiin jo marraskuussa 2018 Länsi- ja Sisä-Suomen vuoden 2018 Liikkuva koulu –tunnustuksella. Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista ja siihen osoitetaan vuosittain rahoitus valtion budjetista. Tavoitteena on ohjelman laajentaminen valtakunnalliseksi koskemaan kaikkia peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria. Jyväskylässä ohjelmassa ovat mukana kaikki kaupungin koulut.