Lisätietoa

ohjelmajohtaja Elina Karvinen
p. 040 530 2603 tai elina.karvinen@ikainstituutti.fi

Jyväskylän kaupungin poikkisektorinen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä aloittaa kolmivuotisen ikäihmisten terveysliikunnan kehittämistyön tammikuussa Ikäinstituutin mentorin tuella. Jyväskylä on yksi 18:sta Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuonna 2019 aloittavasta kunnasta.

Ikäinstituutin koordinoima Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelma tarjoaa hyviä käytäntöjä liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Terveysliikunta kohdennetaan vielä kotona itsenäisesti asuville iäkkäille (75+), joiden toimintakyky on jossain määrin heikentynyt.

Tämänkertaiseen ohjelmahakuun tuli 45 hakemusta, mikä osoittaa, että kunnilla on suuri tarve kehittää iäkkäiden toimintakykyä edistäviä toimintamalleja kasvavan vanhusväestön tarpeisiin.

”Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa päivitetään ammattilaisten osaamista sekä koulutetaan hyväkuntoisista ikäihmisistä vertaisohjaajia ryhmäliikunnan ohjaajiksi ja liikuntaystäviksi. Kunnan eri hallintokuntien, eläkeläis-, kansanterveys- ja liikuntajärjestöjen sekä maakuntien yhteistyöllä rakennetaan Voimaa vanhuuteen -liikuntapalveluketju, jonka avulla löydetään liian vähän liikkuvat iäkkäät sekä innostetaan heitä ohjattuun ryhmäkuntoiluun sisällä ja ulkona”, kertoo ohjelmajohtaja Elina Karvinen Ikäinstituutista.

Jyväskylä oli mukana Voimaa vanhuuteen tutuksi – ja tavaksi kärkihankkeessa vuosina 2017-2018, mikä selkeästi innosti eri toimijoita yhteiseen kehittämistyöhön. Nyt eri toimijoilla on yhteinen ja aito halu kehittää iäkkäiden liikunnanpalveluketjua poikkisektoraalisesti sekä asettaa toiminnan kehittämiselle selkeät yhteiset tavoitteet. Kehittämistyöhön Jyväskylässä on sitoutunut laajasti eri toimijoita, kuten Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, perusturvan toimiala, kulttuuri-ja liikuntapalvelut, kansalaisopisto, seurakunta, Keski-Suomen liikunta ry sekä eri järjestöt ja yhdistykset. Yhtenä suurena tavoitteena on kaatumisten ennaltaehkäisymallin jalkauttaminen systemaattiseksi toimintamalliksi ja kaatumisia ennaltaehkäisevän liikuntapolun luominen. Ohjelmaa koordinoi Jyväskylän liikuntapalvelut.

Vuonna 2019 Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmassa aloittavat Askola, Hailuoto, Imatra, Jyväskylä, Lappeenranta, Lapua, Lohja, Orivesi, Outokumpu, Pello, Pietarsaari, Polvijärvi, Rauma, Ruovesi, Siilinjärvi, Turku, Vaala ja Virrat. Kunnat ovat voineet hakea kolmivuotiseen mentorointiohjelmaan vuodesta 2010. Mentorointiin on näiden vuosien aikana valittu yhteensä 68 kuntaa.

Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona vielä itsenäisesti asuvien, mutta toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia. Ohjelma tarjoaa hyviä käytäntöjä liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Terveysliikuntaa toteutetaan järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Ohjelma tuetaan Veikkauksen tuotoilla. www.voimaavanhuuteen.fi

Asiasanat: