Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti 217 350 euron avustussopimuksista, investointirahojen uudelleenbudjetoinnista, kumosi ympäristönhoitokoneen hankintapäätöksen ja antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle. Ilmoitusasioissa merkittiin tiedoksi vastaukset jääladusta Korpilahdelle sekä uimahallista Palokkaan.

Lautakunta hyväksyi kymmenen avustussopimusta, yhteensä 217 350 euroa

Jyväskylän kaupungin kulttuuriavustuspotista jaetaan 217 350 euroa kymmenelle toimijalle avustussopimusten perusteella. Toimijat ovat sellaisia, joiden toiminta on tarkoitettu jatkuvaksi ja toimintaa rahoittaa myös opetusministeriö tai jokin muu julkinen taho. Sopimukset neuvotellaan vuosittain eikä niihin sisälly vastikkeellisuutta. Ainoastaan Keski-Suomen elokuvakeskuksen avustussummassa on muutos edellisvuoteen. Avustukseen on lisätty Nordic Glory -festivaalin Arktisen Upeeta pohjoismaisen elokuvan festivaalin aiemmin kohdeavustuksena saama 5200 euroa. Tämä siksi, että festivaali tulee osaksi elokuvakeskuksen toimintaa vuonna 2019.
 

  • Jyväskylän Tanssiopisto - Jyväskylän Tanssiyhdistys ry. 40 000 €
  • Taito Keski-Suomi ry 30 000 €
  • Keski-Suomen Tanssin Keskus ry 28 000 €
  • Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis ry. 40 000 €
  • Jyväskylän Taiteilijaseura ry 22 000 €
  • Keski-Suomen Alueooppera ry 20 000 €
  • Keski-Suomen elokuvakeskus ry 13 200 €
  • Luovan valokuvauksen keskus ry 10 000 €
  • Eurooppa Neljä -teatterin kannatusyhdistys ry 8 000 €
  • Jyväskylän kansanmusiikkiyhdistys ry 6 150 €


Kulttuurin ja liikunnan investointimenojen uudelleenbudjetointi vuodelle 2019

Lautakunta päätti investointimenojen uudelleenbudjetoinnista. Vuoden 2018 talousarvion investointiosaan on budjetoitu kulttuuri- ja liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin yhteensä 1 604 000 euroa, josta jäi käyttämättä 792 000 euroa. Syinä oli alkuperäisten suunnitelmien, remonttien tai rakentamisen aikataulujen viivästykset.

Lautakunnan päätöksen mukaisesti tästä siirretään pääkirjaston toiminnallisiin muutoksiin 265 000 euroa ja Kuokkalan kalusteisiin sekä automaatteihin 36 000 euroa, Keski-Suomen museon peruskorjaukseen 193 000 euroa ja perusnäyttelyn rakentamiseen 203 000 euroa, liikuntapalveluihin 84 000 euroa muun irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin sekä sinfonialle 8000 euroa kalusteisiin ja instrumenttihankintoihin.

Urheilu- ja retkeilyalueiden investointeihin viime vuodelle varatuista 1 860 000 eurosta jäi käyttämättä 383 000 euroa. Tämä siirrettiin vuodelle Koskenharjun pukuhuonetiloihin 338 500 euroa ja Pohjanlammen lähiliikuntapaikalle 44 500 euroa.

Lautakunta kumosi päätöksen ympäristönhoitokoneen hankinnasta

Lautakunta päätti toimialajohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti kumota 4.12.2018 palvelujohtajan ympäristönhoitokoneen hankintaa koskevan hankintapäätöksen 20/2018 ja palauttaa asian viranhaltijalle uudelleen valmisteltavaksi. Jukotech Oy oli tehnyt hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen, koska  kilpailutuksen voittanut Wihuri Oy oli sen mukaan saanut tarjousvertailussa aiheetta kilpailuetua tarjousdokumenttiin ilmoitetusta ylimääräisestä takuuajasta.

Selvityksen mukaan dokumenttien tulkinnassa oli tapahtunut virhe ja sen oikaistakseen tarjoukset tulee palauttaa käsittelyyn ja kilpailutuksen tulos on ratkaistava uudestaan.

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat –työryhmän esityksestä

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon esityksestä taide- ja taitelijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi.

Lausunnossa todetaan muun muassa, että taiteen laaja ja monimerkityksellinen yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen, rahoituksen lisääminen sekä taiteellisen työn saattaminen tasavertaiseksi työksi ovat merkittäviä tavoitteita. Raportti on selkeä ja hyvin erilaisia toimenpiteitä esille tuova. Osaltaan se myös tukee uutta tulevaa lakia kuntien kulttuuritoimen ns. yleisen kulttuuritoimen osalta.

Taiteen ja kulttuurin rahoituksen saaminen nykypäivän tasolle nostaa monella tapaa Suomen kulttuurikentän asemaa sekä mahdollistaa nykytilan kehittämistä ja eteenpäin viemistä. Budjettirahoituksessa oleva rahoitus turvaa vakaamman pohjan taide- ja kulttuuritoimijoille kuin veikkausvoittorahoihin perustuva rahoitus. Rahoituksen varmuus pitäisi taata vakaalla rahoituksella. Entistä tiiviimpi yhteistyö eri hallinnonalojen ja muiden toimijoiden kesken on tulevaisuudessa välttämätöntä. Prosenttiperiaatteen tai enemmänkin kokonaisvaltaisen prosenttikulttuurin johdonmukainen ylläpitäminen ja sen soveltaminen laajasti eri sektoreilla on kannatettava asia.

Joustavuus on rahoituksessa myös tavoiteltavaa. On hyvä, että Taiteen edistämiskeskuksen roolia alueilla uudistetaan ja etenkin vahvistetaan. Taike on alueilla ainut taiteen ja kulttuurin alueellisen äänen tuoja, jolloin taiteen edistämisen integroitumista muuhun alueelliseen kehittämiseen ja toimintaan alueilla pidetään erittäin hyvänä ja tärkeänä asiana. Alueet tarvitsevat jatkossa vahvoja ja yhteneväisiä taiteen ja kulttuurin edistäjiä. Taide- ja kulttuuritoimijoiden alueellista verkostoa pitää kehittää ja viedä eteenpäin. Sellainen puuttuu tällä hetkellä kokonaan.

Kokeilua taiteilija-apurahojen muuttamisesta työsuhteeksi ja sitä kautta palkan maksamiseksi pidetään hyvänä. Taiteilijoiden apurahojen nosto on perusteltua tehdä ja saattaa se asiaan kuuluvalle tasolle.

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi

Ilmoitusasioissa merkittiin tiedoksi muun muassa:

- Vastaus kuntalaisaloitteeseen ladusta Korpilahden jäälle: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1143785&version=1,
- Vastaus kuntalaisaloitteeseen uimahallista Palokkaan: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1143806&version=1  

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7472.  Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 7.2.2019 osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.


Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki:

- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
- kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001