Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 28.1.2019

Esityslista

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Lisätietoja

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Jyväskylän kaupungin ValoVisio 2030

Ensimmäisenä pohjoismaisena kaupunkina Jyväskylä julkaisi valaistuksen yleissuunnitelman vuonna 2000. Valon kaupunki -visio ja strategiset tavoitteet hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 2003. Näiden linjausten pohjalta kaupunkiin on toteutettu yli 100 erikoisvalaistuskohdetta ja saatu aikaan merkittäviä energia- ja kustannussäästöjä. Myös kaupungin viihtyisyyttä ja turvallisuutta on parannettu, niin asukkaiden kuin matkailijoidenkin näkökulmasta.

Jyväskylän kaupungin ValoVisio 2030 -työn tavoitteena on ohjata kaupunkivalaistusta uuteen aikaan, jossa valaistus nähdään aiempaa vaikuttavampana osana pimeän ajan kaupunkiympäristöä. Valaistuksen lähtökohtana on ihmisen kokonaisvaltainen kokemus, ei yksittäinen, valaistava katu, rakennus tai taideteos.
 
Vison toteuttamisen toimenpiteitä ovat mm. uusi valaistuksen yleissuunnitelma, valaistuksen koealueen perustaminen, valotapahtumien kehittäminen, valotaidekeskuksen perustaminen,
valaistusalan koulutuksen käynnistäminen ja valofoorumin perustaminen.

Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi Jyväskylän kaupungin ValoVisio 2030:n. Yleissuunnitelman laatimiseen sekä jouluvalaistuksen kehittämiseen on varattu rahoitusta vuoden 2019 investointiohjelmassa. Muilta osin rahoitustarpeet käsitellään vuosittaisen budjettikäsittelyn yhteydessä, kun riittävät selvitykset ja ohjelmat on laadittu.

Nuorisovaltuuston jäsen

Kaupunginhallitus päätti nimetä Iida Savolaisen nuorisovaltuuston jäseneksi nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi nuorisovaltuuston jäsenehdokastilanteen Mankolan yhtenäiskoulun osalta.

Eron myöntäminen Pirkko Soidinmäelle ja tilalle Anna-Liisa Heiskala veteraaniasiain neuvottelukuntaan

Kaupunginhallitus päätti, että Pirkko Soidinmäelle myönnetään ero veteraaniasiainneuvottelukunnan asiantuntijatehtävästä ja hänen tilalleen uudeksi OIVA-keskuksen asiantuntijajäseneksi veteraaniasiainneuvottelukuntaan nimetään palveluesimies Anna-Liisa Heiskala.

Asiasanat: