Kongressi- ja yleisötapahtumapalkinnot jaettiin 22.1.2019 seuraavasti: kongressipalkinto 5th European Congress of Conservation Biology (ECCB2018) – kongressille, yleisötapahtumapalkinto Kalevan kisat järjestäneelle Jyväskylän Kenttäurheilijoille ja kongressilähettilään palkinto Tero Tuoviselle.

Lisätietoja

Viestintäjohtaja Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki
puh. 050 548 7422, helina.maenpaa[at]jkl.fi

Markkinointipäällikkö Jaana Ruponen
puh. 050 344 6496, jaana.ruponen[at]jkl.fi

Ympäristöongelmien ratkaisuun tarttuminen toi tunnustuksen suojelubiologian alan suurkongressille

Jyväskylän vuoden 2018 kongressipalkinto myönnettiin 22.1.2019 pidetyssä tilaisuudessa suojelubiologian alan suurkongressin 5th European Congress of Conservation Biology (ECCB2018) järjestelytoimikunnalle. Kongressi järjestettiin 12.–15.6.2018 ensimmäistä kertaa Suomessa. Kongressiin osallistui 852 henkilöä, joista 553 ulkomaista osallistujaa 47 eri maasta.

Kongressissa tartuttiin tosissaan toimeen ympäristöongelmien ratkaisuun, kansalaisten ja päättäjien tietoisuuden kasvattamiseen siitä, miten elämämme on täysin riippuvaista muiden lajien tuottamista ekosysteemipalveluista. Lisäksi tarjoiltiin vinkkejä ympäristötalkoisiin osallistumisesta.

Palkintosumman 2000 euroa vastaanotti Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani, kongressin puheenjohtaja Mikko Mönkkönen yhdessä järjestelytoimikunnan kanssa. Palkinnon myönsi kongressimarkkinoinnin taustaryhmä, joka koostuu oppilaitosten, kaupungin sekä kokouspalveluja tuottavien yritysten edustajista.

- Jyväskylä oli luonteva paikka konferenssille, sillä Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos on kansainvälisesti arvostettu luonnonsuojelubiologian ja soveltavan ekologian tutkimuskeskittymä. Jyväskylästä on hyvää vauhtia tulossa Suomen luonnonsuojelubiologian pääkaupunki, kertoo konferenssin puheenjohtaja professori Mikko Mönkkönen.

Loistavat Kalevan kisojen SM-kisajärjestelyt toivat palkinnon Jyväskylän Kenttäurheilijoille

Jyväskylän vuoden 2018 yleisötapahtumapalkinto myönnettiin 19-22.7.2018 pidettyjen Kalevan kisojen järjestäjälle Jyväskylän Kenttäurheilijoille. Palkintosumma oli 2000 euroa. Palkinnon myönsi Tapahtumakaupunki Jyväskylän ohjausryhmä.

Jyväskylän Kenttäurheilijat järjesti kuudennet Kalevan kisat ja ne onnistuivat sekä järjestelyiltään että tulostasoltaan erinomaisesti.

- Nelipäiväinen suurtapahtuma eteni erinomaisesti ja järjestelyt toimivat hienosti. Tulostaso oli hyvä erityisesti naisten osalta. Katsojia oli yhteensä 20 600 ja tv:n ääressä kisoja seurasi noin puoli miljoonaa katsojaa jokaisena päivänä, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Antti Mero kiittelee.

Yleisötapahtumapalkinto Kalevan kisat järjestäneelle Jyväskylän Kenttäurheilijoille.
Kongressilähettilään palkinnon saaja Tero Tuovinen. Kuva Petteri Kivimäki

Kongressilähettiläs palkitsi aktiivisen kongressitoimijan

Ensimmäistä kertaa jaettu Kongressilähettilään palkinto myönnettiin Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tutkimuskoordinaattori Tero Tuoviselle. Palkinnosta päätti kesällä 2018 aloittanut kongressilähettiläs, Jyväskylän yliopiston professori Kaisa Miettinen.

- Tero Tuoviselle ansaitsi palkinnon pitkäaikaisesta aktiivisuudesta erilaisten kongressien järjestämisessä. Työ ei olisi ollut mahdollista ilman hyviä kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja ja vahvaa uskoa kongressien ja työpajojen merkitykseen, kongressilähettiläs Kaisa Miettinen kertoo.

Kongressit ja tapahtumat tuovat Jyväskylään merkittävästi matkailutuloja

Tapahtumakaupunki Jyväskylä ja Jyväskylä Convention Bureau auttavat uusien tapahtumien ja kansainvälisten kokousten ja kongressien saamisessa kaupunkiin. Jyväskylä Convention Bureau koordinoi 24 julkisen yhteisön ja yrityksen verkostoa.  

- Tapahtumien järjestämisestä pyritään tekemään mahdollisimman helppoa ja järjestäjiltä saatujen palautteiden perusteella yhteistyö sujuu eri tahojen kesken hyvin, toteaa markkinointipäällikkö Jaana Ruponen.

Viime vuonna Jyväskylässä järjestettyihin kongresseihin osallistui noin 3800 kävijää. Suomea kansainvälisesti markkinoivan Visit Finlandin alaisuudessa toimivan Finland Convention Bureaun vuonna 2016 tekemän kongressitutkimuksen mukaan vierailijat kuluttivat Suomessa rahaa keskimäärin 256 euroa vuorokautta kohden/henkilö. Tästä on laskettu jäävän Jyväskylään 238 euroa vuorokautta kohden/henkilö. Vuoden 2018 Jyväskylän kongressitulo tulee olemaan n. 3,5 miljoonaa euroa.

Jyväskylässä järjestetään vuosittain noin 5000 erikokoisista tapahtumaa pienemmistä pop-up tapahtumista suuria massoja liikuttaviin tapahtumiin. Näistä yli tuhat on yli 200 hengen tapahtumia, joista suurtapahtumia lasketaan olevan noin 60 kappaletta. Vuonna 2018 ulkotapahtumissa kävi noin 400 000 henkilöä.

Vuosien 2016-2018 aikana on tutkittu haastattelututkimuksella tapahtumakävijöiden rahankäyttöä Jyväskylässä (otanta 300 ei-jyväskyläläistä henkilöä/vuosi). Tyypillisesti Jyväskylän tapahtumaan tultiin kahden hengen voimin, viivyttiin kaksi päivää ja käytettiin rahaa yhteensä 192 euroa/ henkilö.