Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto on tehnyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen päätöksen kokouksessaan 15.1.2019 § 3 Olavi ja Kalevi Rippalan maa-aineslupahakemuksesta. Lupahakemus koskee soran ja hiekan ottoa Jyväskylän Korpilahdella Särkijoen kylän tilalla Rippalankangas RN:o 2:78. 

Päätöksen antopäivä on 22.01.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 21.02.2019.

Päätös on nähtävillä valitusaikana Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla rakennnus- ja ympäristöjaoston pöytäkirjassa.  


Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto
 

Kaupunginosa: