Jyväskylän kaupunginhallituksen kokous 21.1.2019

Esityslista

on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka kaupungin verkkosivuilla yksittäisinä asioina ja koosteena
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7714

Lisätietoja

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167

Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli Hippos2020-hankkeen periaatepäätöksen täsmentämistä

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää:
1. Hyväksyä Hippos2020-hankkeen seuraavista muutetuista sopimuksista ja suunnitelmista pääperiaatteet
- Huonetilaohjelman luonnoksen ja luonnos kustannusarvioista, joka sisältää katetun jalkapallostadionin
- Arvio hankkeen vaikutuksista kaupungin talouteen 17.1.2019.
2. Hankkii vuosittain enintään 1 MEUR liikuntatilojen irtaimistoa Hippoksella konsessiosopimuksen keston ajan.
3. Valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään näiden muutettujen kohtien osalta, tarvittavat lopulliset sopimukset pääperiaatteiden mukaisesti.

Ennen päätöstä Jukka Hämäläinen (SDP) esitti, että esitys hylätään. Teemu Torssonen (PS) esitti, että ”Mikäli kiinteistöveroarviomuutoksia päätetään kompensoida kaupungin puolelta max. 1 miljoonan euron irtaimistohankinnoilla, tulee tämän kompensaation kriteeriksi lisätä ettei alkuperäinen 0.5 miljoonan euron kaupungin kiinteistöverotulo voi kompensaation vuoksi jäädä pienemmäksi kuin tuo 0.5 miljoonaa euroa.”
Tomi Kuosmanen (KD) esitti, että kohta 2 hylätään.
Koska esityksiä ei kannatettu, ne raukesivat. Esitysten tekijät jättivät päätökseen eriävät mielipiteensä.
 
Rakentamisen kokonaishinta on pysynyt noin 200 M€ arviossa. Hinta sisältää nyt myös katetun jalkapallostadionin. Stadionin kattaminen mahdollistaa sen paremman ja monipuolisemman käytettävyyden ympärivuotisesti. Koko vuoden käytettävä stadion tuo avostadionia paremman tuoton hankkeelle. Hippos2020-hankkeen stadion on Suomen ainoa katettu jalkapallostadion, siellä voidaan järjestää 4500 katsojalle otteluita ja tapahtumia sekä leirityksiä ympärivuotisesti.
 
Hankkeen tiloista on nyt vuokrattu tai viimeistelyvaiheessa noin 45 % liike-ja kaupallisista tiloista sekä toimistotiloista. Vuokraus jatkuu edelleen, päävuokralaisneuvottelut ovat hyvässä vaiheessa. Tavoitteena on saattaa rakennussuunnittelu, management-toimintamalli ja sopimukset siihen vaiheeseen, että hankkeen rakentaminen on mahdollista käynnistää syyslokakuussa 2019. Tällöin myös urheiluseurojen väistöt ovat mahdollisimman vähäiset.

Valtionosuudet ja perusopetuksen kotikuntakorvaus vuodelle 2019

Kaupunginhallitus merkitsi valtionosuuspäätökset tiedoksi ja päätti, että päätöksiin ei haeta oikaisua.
 
Jyväskylän kaupungin vuoden 2019 talousarviossa arvioitiin valtionosuuksien yhteismääräksi 167,8 milj. euroa, joka on 226 769 euroa enemmän kuin nyt myönnetty valtionosuus.

Asiasanat: