Maakuntamuseoiden rakennusperintöinventointeja ja -selvityksiä sekä muita tietovarantoja tarvitaan jatkuvasti maankäytön suunnittelussa, rakentamisen ohjauksessa, rakennussuojelussa, restaurointiavustusten valvonnassa ja muussa kulttuuriympäristön hoidossa. Aineistot muodostavat pohjan myös Keski-Suomen museon rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön hoidon asiakaspalvelulle ja neuvonnalle.

Nyt on mahdollista päästä tutustumaan Keski-Suomen museon Kioski-tietokannan rakennusperinnön tutkimustietoihin. Tietoja voidaan katsoa Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkunan karttasovelluksessa https://kartta.museoverkko.fi/ ja Suomen ympäristökeskuksen Liiteri-tietopalvelussa https://liiteri.ymparisto.fi/
 
Tarkemmat Keski-Suomen museon rakennusperintötiedot ovat Kioski-tietokannassa ja edellyttävät tunnistautumista käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joita hallinnoi Tmi Hilla Tarjanne. Tmi Hilla Tarjanteen yhteystiedot löytyvät www.kulttuuriymparisto.fi sivustolta.

Keski-Suomen museo ja Satakunnan Museo ovat olleet pilottimuseoina mukana vuosina 2017-2018 Museoviraston KIRA-digi -hankkeen ”Kulttuuriympäristötiedot yhteiseen käyttöön!”  -osahankkeessa 4 nimeltä ”Maakuntamuseoiden tietovarantoja tarvitaan”.
 
Lisätietoja hankekokonaisuudesta löytyy täältä: http://www.kiradigi.fi/tiedonhallinta-yhteentoimivuus/rakennetun-ympariston-tietorakenteet/kulttuuriymparistotieto.html

Lisätietoja

Päivi Andersson
rakennustutkija
Keski-Suomen museo
p. 014 2664352
sp. paivi.andersson@jkl.fi