Jyväskylän nuorisovaltuusto kokousti tiistaina 15.1.2019 kello 16:30 – 18:30 Veturitalleilla. Kokouksessa valittiin nuorisovaltuuston edustajia kevään tapahtumiin, käytiin läpi nuorisovaltuuston toimintasuunnitelmaa ja uusia verkkosivuja sekä keskusteltiin hankerahan ja idisrahan markkinoinnista.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Olli-Pekka Louniala, nuorisovaltuusto, puh. 014 266 4240
tiedottaja Jussi Koskinen, nuorisovaltuusto, puh. 014 266 7515

 

  • Keskisuomalaisten nuorisovaltuustojen leirille piispalaan nuorisovaltuuston edustajiksi valitttiin Milla Konttinen, Nea Auer ja Oskari Tapio.
  • Nuorisovaltuusto päätti aloittaa hankerahan ja idisrahan markkinoimista myös videomainoksilla.
  • Valittiin edustajat Kylän kattauksen ruokaraatiin ja osallistujat Jyväskylän Sydän -projektin työpajaan.
  • Olli-Pekka Louniala esitteli nuorisovaltuuston toimintasuunnitelman.
  • Jussi Koskinen esitteli nuorisovaltuuston uusia verkkosivuja ja esitteli ideoita niiden parantamiseksi. 

Kokouksen pöytäkirja