Viitaniemen liikuntapuiston asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Kaupunkirakennelautakunta on 8.1.2019 hyväksynyt Viitaniemen liikuntapuiston asemakaavan muutosehdotuksen.

Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan urheilu- ja virkistyspalvelualuetta ja lähivirkistysaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 11. kaupunginosan urheilu- ja virkistyspalvelualuetta ja lähivirkistysaluetta.

Alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Jyväskylässä 11.1.2019

Kaupunkirakennelautakunta