Hakemukset 31.1.2019 mennessä osoitteeseen nuva@jkl.fi.

Lisätietoja:      
Osallisuuskasvatuksen koordinaattori Anne-Mari Ojanperä, nuorisopalvelut, p. 014 266 4230 
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Olli-Pekka Louniala, p. 014 266 4240
Nuorisovaltuuston tiedottaja Jussi Koskinen, p. 014 266 7515
www.jyvaskyla.fi/nuorisovaltuusto 

Jyväskylän nuorisovaltuusto jakaa nuorten itse ideoimille ja toteuttamille hankkeille 17 000 euroa Huippukokouksessa 11.2.2019. Rahoitusta haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.jyvaskyla.fi/nuorisovaltuusto/ajankohtaista. Sivulta löytyvät myös tarkemmat ohjeet hakemisesta ja lomakkeen täyttämisestä. Valmis hakemus palautetaan 31.1. mennessä osoitteeseen nuva@jkl.fi. Hankerahaa hakevat tahot esittelevät hankkeensa Huippukokouksessa ennen päätösten tekoa. 

Hankerahaa nuorten tapahtumiin, toimintoihin ja projekteihin

Nuorisovaltuuston hankeraha on tarkoitettu yläkoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, nuorisotilojen, järjestöjen hankeryhmille ja nuorten omaehtoisille ryhmille. Rahalla halutaan tukea mahdollisimman monia nuorten itsensä ideoimia tapahtumia, toimintoja ja projekteja. Rahoitusta voidaan hakea esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen tai harrastustoiminnan tukemiseen. 

Nuorisovaltuusto on 13–20 -vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava. Sen tehtävänä on parantaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, huolehtia että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ja toimia sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä.