Jyväskylän Nuorten taidetyöpaja tarjoaa monipuolisesti valmennus-, ohjaus- ja opetuspalveluja 15-29-vuotiaille jyväskyläläisille nuorille aikuisille. Haku kevään työelämä- ja arjentaitoja kehittävään pajatoimintaan on käynnissä.  

Lisätietoja:
työvalmentaja Tanja Drabczyk, Nuorten taidetyöpaja, puh. 014 266 1982

Työpajoille haetaan sähköisesti osoitteessa www.jyvaskyla.fi/lomakkeet/nuorten-taidetyopajan-pajahaku. Pajoille pääsevät valitaan haastattelun perusteella. Hakijaan ollaan yhteydessä Nuorten taidetyöpajalta ja sovitaan erillinen haastatteluaika. Peruutuspaikkoja voi kysellä hakuajan päättymisen jälkeen. 

Työelämäpajat toteutetaan ensisijaisesti työkokeiluina, jolloin hakijan tulee olla työnhakijana TE-toimiston järjestelmässä. Pajoilla opitaan kunkin työpajan erikoistumisalueen ammatillisia taitoja, vahvistetaan työelämässä tarvittavia tieto-taitoja sekä selkiytetään opiskeluun ja työelämään liittyviä suunnitelmia.

Tuunaten tuotteeksi -työpajalla, 4.2.-5.5.2019, luodaan uutta ja kokeillaan monipuolisia kädentaidon menetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Haku päättyy 11.1.
Vola1 – bändipaja, 4.2.-5.5.2019, tutustuttaa musiikkityöläisen arkeen. Haku päättyy 11.1.
Kuvasta viestiksi –työpajalla, 4.2.-9.6.2019, opitaan valokuvausta ja kuvien käsittelyä, video- ja äänityötä sekä osallistutaan toimitus- ja markkinointityöhön. Haku päättyy 11.1.
Elämyspajalla, 11.3.-30.6.2019, pääsee kokeilemaan nuoriso- ja yhteisöohjaajan, eräoppaan tai lastenohjaajan työtehtäviä. Haku päättyy 14.2.
Vola2 – bändipaja, 13.5.-23.6.2019. Haku päättyy 19.4.
Tuunaten tuotteeksi 2 -työpaja, 27.5.-23.6.2019. Haku päättyy 2.5. 

Arjentaitopajoissa keskitytään hyvinvointia edistävien taitojen äärelle sekä suunnitellaan omaa tulevaisuutta yksilö- ja ryhmävalmennuksen avulla. Arjentaitopajoista Startti- ja Kiskopajoille on jatkuva haku.