Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännässä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Piirinuohoojalla on 6 kk ajan yksinoikeus alueensa nuohouspalvelujen tuottamiseen pelastuslaitoksen päättämällä hinnalla, tänä aikana asiakas ei voi tilata nuohouspalvelua muulta palveluntuottajalta.

Lisätietoja nuohousuudistuksesta:
http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/kansalaisen_turvallisuus/arki/nu...

Asiasanat: