Jyväskylän kaupunki myöntää toista kertaa valtakunnallisen Kankaan prosenttikulttuuripalkinnon Jyväskylän kaupungin syntymäpäiväviikolla, maaliskuussa 2019.

Lisätietoja: 

Marita Kajander 
kulttuuri- ja kehittämispäällikkö 
Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut 
p. 014 266 4040 
marita.kajander(at)kl.fi

Palkinto myönnetään tällä kertaa taholle, joka on toiminnallaan edistänyt merkittävästi osallisuutta ja yhteisöllisyyttä prosenttikulttuurin kautta rahoitetussa toiminnassa. Yhdessä tekemisen tulee näkyä palkittavan kohteen tekotavassa tai yleisösuhteessa. Palkittava taho valitaan asiantuntijaraadin kokoamasta ehdokaslistasta. Palkintojuryn arviointiin pääsevät ehdokkaat esittelyineen julkaistaan tammikuussa.

Palkintojuryyn kuuluva Jyväskylän kaupunginarkkitehti Leila Strömberg pitää palkintoa erinomaisena keinona tuoda prosenttikulttuuria tunnetuksi ja laajempaan käyttöön rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa. 

– Jännityksellä odotan miten valittu teema vaikuttaa lopputulokseen ja pitkällä aikavälillä kaupunkiympäristön kehittämiseen ja asenteisiin. Kaupunkitiloilta halutaan yllätyksiä ja elämyksiä ja taiteen merkitys arjessa korostuu koko ajan enemmän. Taiteesta nautitaan, sen tekemiseen osallistutaan tai jopa ollaan osa teosta tai tapahtumaa. Kun kokemuksesta tulee yhteisöllinen, se on ihmisten hyvinvointia tukeva voimavara. Hyvä kaupunkiympäristö mahdollistaa tämän, Strömberg sanoo.

Palkintojuryyn kuuluvat tänä vuonna lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasianeuvos Petra Havu, KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen, Helsinki Urban Art’n kaupunkiaktivisti ja tuottaja Jaakko Blomberg sekä Jyväskylän kaupungin edustajat kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Marita Kajander.

Jyväskylässä vakiinnutettu prosenttikulttuuri-käsite pitää sisällään sekä tapahtumat että taiteen. Kangas on yksi tärkeimmistä aluekehityshankkeista Jyväskylässä. Prosenttikulttuuriperiaatetta on noudatettu alueen rakentamisen aloituksesta lähtien. Prosenttikulttuuripalkinnolla halutaan lisätä valtakunnallista tietoisuutta taiteen, tapahtumien ja rakentamisen yhteistyöstä sekä korostaa taiteen ja kulttuurin merkitystä asumisen arjessa ja rakennetun ympäristön suunnittelussa.

Palkinnon arvo on 5000 euroa. Palkinnon rahoittajia ovat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kaupunki, Peab Oy, Skanska Talonrakennus Oy ja YIT Oyj.

Kankaan prosenttikulttuuripalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Tuolloin palkinto myönnettiin tamperelaiselle Frei Zimmer Oy:lle.