Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti vuoden viimeisessä kokouksessa kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttösuunnitelmasta.

Lautakunta hyväksyi kulttuuri- ja liikuntapalvelujen ensi vuoden käyttösuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman

Jatkona kaupunginvaltuuston 26.11. hyväksymälle ensi vuoden talousarviolle kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti käyttösuunnitelmasta ja henkilöstösuunnitelmasta, eli kuinka talousarvion määräraha jakautuu palveluihin. Ensi vuonna kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tulojen tulee olla noin 9,2 miljoonaa ja menot saavat olla noin 50,7 miljoonaa. Toimintakate jää näin ollen miinukselle noin 41,4 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä saa suunnitelman mukaan kasvaa 10 henkilötyövuodella, ollen ensi vuonna 449 htv. Seuraavassa esitetty yksiköt budjetin koon mukaisessa järjestyksessä.

Liikuntapalvelujen tulot ovat noin 5,1 miljoonaa euroa ja menot 19,2 miljoonaa euroa. Tulojen kasvua on kuluvaan vuoteen verrattuna budjetoitu 400 000 euroa ja menojen kasvua 490 000 euroa. Kuluvan vuoden 500 000 euron talousarvioylitystä kattamaan on saatu vuoden 2019 talousarvioon 200 000 euroa. Tämä edellyttää liikuntapalvelujen kustannuksien pysymistä talousarviossa vuonna 2019. Hippos2020-hankeen rakentamisen käynnistymisellä on toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia liikuntapalveluille. Näihin on varauduttu talousarviovalmistelussa. Tenniskentät siirretään Killerille siten, että ne voidaan ottaa käyttöön vuonna 2019. Pesäpallon väistöratkaisuun on varauduttu vuoden 2019 investoinneissa.

Kirjastopalvelujen tulot ovat noin 500 000 euroa ja menot 8,9 miljoonaa euroa. Menot kasvavat kuluvaan vuoteen nähden 230 000 euroa. Kirjastot kehittävät sisältötarjontaa keskitetyllä sisältöjen ja aineistojen valinnalla sekä kelluvalla kokoelmalla, tarjoamalla pääsyn kiinnostaviin digitaalisiin aineistoihin, nopeuttamalla uutuusaineiston saatavuutta sekä karsimalla logistiikkatyötä ja aineistokuljetuksia. Asiakaspalvelua kehitetään kohti aktiivista ja asiakkaita osallistavaa palvelukulttuuria. Samalla ensi vuonna varaudutaan digineuvonnan laitehankintoihin sekä osaamisen kehittämisen kustannuksiin. Tulevana vuonna osallistutaan  myös Keljonkankaan uuden kirjastotilan toteutussuunnitteluun sekä Kortepohjan uuden kirjastotilan hankesuunnitteluun.

Jyväskylän kaupunginteatterin tulot ovat noin 1,2 miljoonaa euroa ja menot 5,7 miljoonaa euroa. Menojen kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna on 160 000 euroa. Kaupunginteatterin yleisötyön resurssi kasvaa, sillä voidaan toteuttaa vuonna 2019 maakunnallisena yhteistyönä nuorille suunnattu kiertävä esitys koulukiusaamisesta. Kiertueen toteuttamiseen on saatu OKM:n erityisavustus. Kaupunginteatteri panostaa edelleen nuoriin. Teatterissa kokoontuu edelleen nuorten matalan kynnyksen harrasteryhmä, jossa on mukana 15–24 –vuotiaita ja nuorten teatterileirit jatkavat 2019. Ammatillista yhteistyötä Taideyliopisto Teatterikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston näyttelijänkoulutusohjelman kanssa jatketaan. Kahdeksan teatterin kansainvälinen yhteistyö jatkuu edelleen vuonna 2019.

Museoiden tulot ovat noin 350 000 euroa ja menot 5,1 miljoonaa euroa. Tulojen kasvuodotus on noin 16 000 euroa ja toimintamenot kasvavat noin 620 000 euroa. Keski-Suomen museon peruskorjaus valmistuu ja museo uusine näyttelyineen avautuu yleisölle syksyllä 2019. Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -museon välisen nivelosan hankesuunnitelman teko aloitetaan. Museopalveluissa siirrytään uuteen kokoelmahallintajärjestelmään ja osallisuutta vahvistetaan ottamalla käyttöön Jyväskylän taidemuseon uusi yhteisöllinen taidetila. Suomen käsityön museo jatkaa museon vapaaehtoistyön toimintamallin kehittämistä ja toteuttamista. Samalla valmistaudutaan myös museoiden uuden valtionosuusjärjestelmän ja uuden museolain voimaantuloon.

Kansalaisopiston tulot ovat noin 1,5 miljoonaa euroa ja menot 4,7 miljoonaa euroa. Tulot kasvavat viime vuodesta noin 30 000 euroa ja toimintamenot kasvavat 130 000 euroa. Suurimmat toiminnalliset muutokset ovat kuvataidekoulun uudistettujen opetussuunnitelman perusteiden käyttöönotto, joka jatkuu myös ensi vuonna ja koskee sekä laajaa että yleistä oppimäärää. Lisäksi kansalaisopistolla jatkuu huhtikuussa 2018 alkanut maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus myös vuonna 2019. Koulutus nostaa hieman sekä opetustuntien että kurssilaisten määrää.

Kulttuuri- ja osallisuuspalveluissa tulot ovat noin 150 000 euroa ja menot 3,9 miljoonaa euroa. Menot kasvavat kuluvaan vuoteen verrattuna noin 400 000 euroa. Suurin muutos edellisvuoteen on kaupungin keskitettyjen osallisuusasioiden siirtyminen yksikköön, kun konsernihallinnosta siirtyy kulttuuripalveluihin viisi osallisuuden edistämisen ja vapaaehtoistoiminnan työntekijää. Osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan kehittämistä jatketaan yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Avointa ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria sekä asukasyhteistyötä edistetään ottamalla käyttöön uusia, osallistavia menetelmiä. Päätöksenteon valmistelussa korostuu vaikutusten ennakkoarviointi. Osallisuuden edistämisen kustannukset on laskettu vuoden 2019 talousarvioluvuissa Kulttuuripalveluihin ja vapaaehtoistoiminnan kustannukset puolestaan Ikääntyneiden kulttuuripalveluihin.

Jyväskylä Sinfonian tulot ovat noin 342 000 euroa ja menot 3,1 miljoonaa euroa. Menot kasvavat 80 000 euroa. Sinfonia on the Move –jalkautumistoiminta on vakiintunut osaksi orkesterin vuosiohjelmaa, siinä käydään konsertoimassa mm. päiväkodeissa, kouluissa, päiväkeskuksissa, palvelutaloissa, yrityksissä ja julkisissa tiloissa. Orkesterin musiikkikasvatustyötä kehitetään lasten- ja nuortentoiminnan kehittämishankkeessa. Näiden ja vuotuisen vakiintuneen konserttitoiminnan lisäksi orkesteri vierailee esiintymässä lähikunnissa, muualla Suomessa eri festivaaleilla sekä ulkomailla. Orkesterin toiminta monipuolistaa Jyväskylän kulttuurikenttää, lisää kaupungin vetovoimaa ja tekee sitä myös kansainvälisesti tunnetuksi.  


Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht.... Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 3.1.2019 osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
- kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001