Uunituore kaavoituskatsaus sisältää muun muassa kaavoitusohjelman seuraavalle kolmelle vuodelle, kaavoituksen ja tontinluovutuksen tavoitteet ja tonttivarannon sekä kuluneen vuoden kaavoituskertomuksen asuntopolitiikan teemalla.

Kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti vuosi 2018 oli asuntopolitiikan teemavuosi. Kesäkuussa valtuusto hyväksyi Kymppi-R2018 –ohjelman yhteydessä uudet asuntopolitiikan linjaukset, joilla kiinnitetään huomiota riittävän monipuolisen asuntokannan turvaamiseen sekä asuinalueiden sosiaalisen eriytymisen vähentämiseen. Kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttajien näkemyksiä Jyväskylän asuntopolitiikasta selvitettiin Ympäristöministeriön Kestävän kaupunkikehitysohjelman pilottihankkeena ja jokavuotinen AVOin kaupunkiympäristö –foorumi kokosi rakennusalan toimijat asuntopolitiikan äärelle.

Uusia kaavoituskohteita keskustassa ja aluekeskuksissa

Keskustan alueen täydennysrakentaminen jatkuu. Kehitteillä on useita hybridikortteleita, joihin tutkitaan asumisen ja liiketoiminnan yhdistelmiä. Myös asunto-osakeyhtiöt ovat hakeneet täydennysrakentamista tonteilleen. Keskusta-alueen lisäksi täydennysrakentaminen jatkuu myös sen tuntumassa ja aluekeskuksissa. Uusia kaavoituskohteita ovat muun muassa asuntoreformikortteli Kuokkalan keskustassa ja Huhtakeskus Huhtasuolla. Vaajakoskella uutena kohteena on käynnistynyt Kanavahovin eli SOK:n entisen hallintorakennuksen korttelin kehittäminen. Kaavoitusohjelma sisältää myös merkittäviä työpaikkarakentamisen kohteita. Ysitien varteen sijoittuvalle Eteläportin alueelle on suunnitteilla moderni työpaikka- ja liikekeskittymä. Lisäksi Kukkulan alueen asemakaavoitus käynnistyy keväällä 2019.

Yhdistävä asemanseutu

Jyväskylän keskusta-asemanseutua kehitetään osana Rantaväylän osayleiskaavatyötä. Asemanseudun ympäristöllä ja ratapihalla on hyvin merkittävä rooli Jyväskylän keskustan kehittämisessä sekä Lutakon ja keskustan yhteyden parantamisessa. Tällä hetkellä suunnittelun tueksi tarkastellaan erilaisia kohteita Suomesta ja muista pohjoismaista. Selvityksen pohjalta luodaan asemanseudun kehittämiselle vaihtoehtoja ja tutkitaan niiden toteutusmahdollisuuksia Jyväskylässä.

Kuikassa tutkitaan alueellisen suunnittelutarvepäätöksen mahdollisuutta Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa kyläalueeksi merkitylle alueelle. Tämän toteutuessa alueelle ei enää vaadittaisi rakennusluvan pohjaksi erillisiä yksittäisiä suunnittelutarvepäätöksiä.

Katsausta jaetaan Jyväskylä-infossa (Asemakatu 7), palvelupiste Hannikaisessa (Kivääritehtaankatu 6) sekä Tikkakosken (Kirkkokatu 3) ja Korpilahden (Virastokuja 2) asiointipisteissä. Lue kaavoituskatsausta osoitteessa www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kaavoitusohjelma