Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaos on hyväksynyt 4.12.2018 tekemällään päätöksellä rakennusvalvonnan taksaan uuden kohdan; suunnitelmien ja asiakirjojen muuttaminen digitaaliseen muotoon. Samalla taksaan tehtiin vuosittainen kustannustasoa vastaava 2%:n korotus.

Sähköiseen asiointiin siirtyminen on tuonut uuden ylimääräisen työtehtävän rakennusvalvontaan. Silloin, kun hakemus ja sen muut asiakirjat jätetään paperisena sen sijaan, että hakemus laitetaan vireille netissä sähköisenä, joudutaan ne muuttamaan käsityönä digitaaliseen muotoon.

Asiakkaan etu

Asiakkaalle on edullisempaa, kun hän laittaa hakemuksensa vireille sähköisen asioinnin kautta, kuten myös muidenkin asiakirjojen liittäminen sähköisessä muodossa. Ylimääräiseltä maksulta ja työltä vältytään, kun niitä ei tarvitse erikseen skannata digitaaliseksi.

Mikäli skannattavia asiakirjoja on hakemusta kohden vähemmän kuin kymmenen, on sen hinta 50€, tätä suuremmalle määrälle se on 100€.

Pientalolupien maksun alennus jatkuu

Rakennus- ja ympäristöjaos piti ennallaan uusien omakoti- ja paritalolupien maksun alentamisen. Kun hakemus on tullut vaadittavine liitteineen käsittelyyn marraskuun alun ja tammikuun lopun välisenä aikana, saa lupamaksusta alennusta 20% rakennuksen perus- ja pinta-alan mukaisesta maksusta.

 Tämä taksan alennus on ollut jo toista kymmentä vuotta käytössä. Alennuksella halutaan houkutella asiakkaita jättämään rakennuslupahakemus hiljaisempana vuoden aikana. Tällöin lupapäätökset ennätetään pääsääntöisesti tekemään ennen kesän ruuhkaa. Jos luvan hakemisen jättää kesän ruuhkaisimpaan aikaan, voi päätöksen saaminen mennä lomakauden jälkeen.

Oikein ajoitetusta suunnittelusta hyötyä

Pientalon rakennuttaja hyötyy oikein ajoitetusta suunnittelusta. Suunnittelija, jolla on riittävästi aikaa neuvotella asiakkaan kanssa sekä perehtyä rakennuspaikkaan, ehtii suunnitella taloudellisen, viihtyisään ja energiatehokkaan kodin. Rakentaja hyötyy myös siten, että tekijät ja tarvikkeet voidaan tilata työmaalle ennen kesän loma- ja rakennussesonkia.

Lisätietoja:

Rakennusvalvonnasta p.014-2660680 maanantaisin ja torstaisin klo 9.00 - 11.00, rakennus.valvonta(at)jyvaskyla.fi