Tilapalvelu-liikelaitoksen talousarvio 2019
Tilapalvelun johtokunta hyväksyi Tilapalvelu-liikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion, siihen liittyvän talonrakennusinvestointiohjelman sekä taloussuunnitelman vuosille 2019-2023.

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan kokoukset 1.1.-30.6.2019
Tilapalvelun johtokunnan kokoukset pidetään 1.1.-30.6.2019 seuraavasti: 5.3., 9.4., 7.5. ja 18.6.2019. Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Muut esityslistalla olleet asiat päätettiin päätösehdotusten mukaisesti.

Tilapalvelun johtokunnan 4.12.2018 kokouksen pöytäkirja.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kiinteistöjohtaja Mikko Lepo, p. 040 830 6379

Jyväskylän Tilapalvelu
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu