Nuorisovaltuustolle esiteltiin Taidelaturi -hankkeen toimintaa ja keskusteltiin nuorisovaltuuston mukanaolosta hankkeessa, hyväksyttiin nuorisovaltuuston hankerahan hakemiseen uudistetut säännöt ja ohjeet sekä keskusteltiin Jyväskylän kaupungin valmistelemaan #paraskoulu-valtionavustushakuun pyydetyistä nuorisovaltuuston kommenteista koulujen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Kokouksen päätöksiä:

• Nuorisovaltuuston hankerahan hakemisen sääntöjä ja ohjeistuksia uudistettiin.

• Nuorisovaltuusto päätti olla mukana sille esitellyssä Taidelaturi -hankkeessa kysymällä parannusehdotuksia hankkeeseen ja sen kiinnostavuuteen kouluvierailujen yhteydessä nuorilta.

• Nuorisovaltuustoa edustamaan Hannikaisenkadun arkkitehtuurikilpailun suunnitelmien tutustumis- ja kommentoimistilaisuuteen Tietotalon Voutisaliin 12.12. klo 17.30-19.30 valittiin Åsa-Sofia  Viittanen, Nea Auer ja Jonna Könkkölä.

• Nuorisovaltuusto antoi Jyväskylän kaupungin valmistelemaan #paraskoulu-valtionavustushakuun kommentteja koulujen hyvinvointia lisäävistä asioista.

• Nuorisovaltuustolle esiteltiin leikkipuistojen kehittämiskyselyä, ja päätettiin jokaisen nuorisovaltuutetun vastaavan kyseiseen kyselyyn.

Pöytäkirja on nähtävissä osoitteessa https://jyvaskyla.fi/nuva#asiakirjat.

 

Lisätietoja:
puheenjohtaja Olli-Pekka Louniala, nuorisovaltuusto, puh. 014 266 4240
tiedottaja Jussi Koskinen, nuorisovaltuusto, puh. 014 266 7515