Jyväskylän kokonaisvaikutelma on vertailukaupunkien paras.

Lisätietoja

Jyväskylän kaupunki, kaupunginjohtaja Timo Koivisto, puh. 014 266 1501

Jyväskylän yrittäjämyönteisyys on vertailukaupunkien paras ja kaikkien suurten kaupunkien toiseksi paras.

Jyväskylän kokonaisvaikutelma Taloustutkimus Oy:n imagotutkimuksessa on parantunut viime vuodesta ja se on vertailukaupunkien paras. Jyväskylän kokonaisvaikutelma on 7.80 eli viime vuosien korkein lukema. Vuonna 2017 luku oli 7.42. Myös Jyväskylän yrittäjämyönteisyys on vertailukaupunkien paras ja  kaikkien suurten kaupunkien toiseksi paras.

Taloustutkimus Oy:n Kuntien imago 2018 –tutkimuksen vastaajat ovat elinkeinoelämän edustajia.

Jyväskylässä monen imagotekijän kohdalla on tapahtunut myönteistä kehitystä. Myönteistä kehitystä on tapahtunut mm. seuraavissa imagotekijöissä: liikenteellinen sijainti ja yhteydet, keskuksen kaupalliset palvelut, yrittäjämyönteisyys, yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö, kaavoitus yritystoiminnan kannalta ja työvoiman saatavuus. Myös Jyväskylän suositteluindeksi on parantunut viime vuodesta.

Kehitettävää on innovaatioiden tukemisessa ja kaupungin asioiden tiedottamisessa yrityksille.

-  Viime vuosien yrittäjämyönteinen työ ja kaupungin palvelujen kehittäminen yrittäjämyönteisemmiksi ovat tuottaneet tulosta. Jyväskylän elinkeinoelämässä on kaiken kaikkiaan hyvä meininki ja yhteistyön henki, iloitsee Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Taloustutkimus Oy:n Kuntien imago 2018 –tutkimuksessa kaikkien kuntien kokonaisvaikutelman keskiarvo on 7,39 ja se on pysynyt samana viime vuodesta. Mukana selvityksessä oli 36 kaupunkia ja kuntaa. Vastaajat ovat elinkeinoelämän edustajia (toimitusjohtajat, talousjohtajat) Suomen 36 suurimmasta kunnasta/kaupungista. Vastaajat ovat vastanneet niiden kuntien/kaupunkien osalta, joissa yrityksellä on toimintaa. Tutkimus on toteutettu puhelininformoituna Internet-kyselynä ajalla 21.8.-5.10.2018. Kuntien imago –tutkimus toteutetaan vuosittain samana ajankohtana.

Taloustutkimus Oy:n yhteyshenkilö: Hanna-Leena Heinosaari, hanna-leena.heinosaari@taloustutkimus.fi, puh. 010 7585 403.