Uusi käytäntö aloitettiin terveysasemilla joulukuun 2018 alussa.

Pitkäaikaissairauksien hyvä hoito ja esimerkiksi tiettyyn aikaan annettavat lääkepistokset vaativat säännöllisiä käyntejä terveysasemalla. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa (Jyte) määräaikaistarkastusten ajanvaraus on ollut tähän saakka potilaiden omalla vastuulla. Ajantasaisen hoidon varmistamiseksi potilaat saavat jatkossa kutsukirjeen ja ajanvarauksen määräaikaistarkastuksiin hoitosuunnitelman mukaisesti. Uusi käytäntö aloitettiin terveysasemilla joulukuun 2018 alussa. 
 
Määräaikaistarkastusten kohderyhmiä ovat esimerkiksi valtimotautipotilaat ja astmaatikot. Lisäksi säännöllisesti varattavia käyntejä ovat muun muassa hoitajavastaanotoilla annettavat rokotukset tai lääkepistokset.
– Käytännössä vastaanottokäynnillä potilaan kanssa tehdään hoitosuunnitelma, jonka mukaisesti sovitaan tarvittavien tarkastuskäyntien aikataulu. Seuraava tarkastuskäynti varataan potilaalle terveysasemalla automaattisesti niin, että potilaan ei tarvitse soittaa erikseen ajanvaraukseen, tarkentaa avosairaanhoidon palvelupäällikkö ja vastaava lääkäri Ilkka Käsmä.
– Kontrollikäynti voidaan varata jopa 1–2 vuoden päähän. Tarkastusajasta lähetetään myös muistutuskirje 6–8 viikkoa ennen vastaanottoa, joten asiakkaalla on riittävästi aikaa sopia ajoissa esimerkiksi tarvittavat laboratoriokokeet. Tarvittaessa varatun ajan voi siirtää tai perua.

Aiemmin jo varatut määräaikaistarkastukset pidetään sovittuina aikoina.
– Ennen uuteen ajanvarauskäytäntöön pääsemistä pitkäaikaissairaan potilaan on käytävä lääkärin vastaanotolla hoidontarpeen arviossa. Tämä onnistuu tavallisen vastaanottokäynnin yhteydessä, Käsmä toteaa.

Säännöllisesti toteutetuissa määräaikaistarkastuksissa terveydentilan muutokset on mahdollista havaita ajoissa. 
– Kun määräaikaistarkastusten ajanvarauksesta tulee järjestelmällistä, varmistamme, että jokainen potilas saa oikeaan aikaan ajan lääkärille ja potilaan arki sujuu mahdollisimman hyvin sairaudesta huolimatta. Ensisijaisesti pitkäaikaissairaiden potilaiden ajat varataan omalle aluelääkärille, Käsmä kertoo.

Lisätietoja:
Ilkka Käsmä, avosairaanhoidon palvelupäällikkö ja vastaava lääkäri, Jyte, p. 014 266 2082, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi