Kaupunginvaltuusto on 26.11.2018 hyväksynyt Suopursutien päiväkodin asemakaavan muutoksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 103 tontteja 4, 5, 6 ja 7 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 21. kaupunginosan korttelin 103 tontit 4 ja 13 sekä katualue. Sitova tonttijako on hyväksytty asemakaavan yhteydessä tontille 21-103-13 13.9.2018 tarkistetussa muodossa.

Alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus

Kaupunginosa: