Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 4.12.2018 käsiteltiin muun muassa valvontaviranomaisten taksoja.

Lisätietoja:

- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa hyväksyttiin

Rakennus- ja ympäristöjaosto hyväksyi ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.1.2019. Lisäksi jaosto päätti, että taksaa noudatetaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Rakennus- ja ympäristöjaosto on tarkastellut ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa edellisen kerran 5.12.2017. Taksaa nostettiin kustannusten nousua vastaavasti 2 prosenttia 1.1.2019 alkaen.

Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa hyväksyttiin

Rakennus- ja ympäristöjaosto hyväksyi maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksan ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.1.2019.
 
Rakennus- ja ympäristöjaosto on tarkistanut maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksaa edellisen kerran vuonna 2017. Taksan valvonta- ja tarkastusmaksuja nostettiin kustannusten nousua vastaavaksi 2 prosentilla 1.1.2019 alkaen.

Rakennusvalvontaviranomaisen tarkastus- ja valvontamaksut hyväksyttiin

Rakennus- ja ympäristöjaosto hyväksyi rakennusvalvontaviranomaisen tarkastus- ja valvontamaksut ja määräsi ne tulemaan voimaan 1.1.2019. Lisäksi jaosto päätti, että taksaa noudatetaan mahdollisesta valituksesta
huolimatta.

Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontataksa on tarkistettu vuosittain kustannustasoa vastaavalla korotuksella. Talousarvioesityksessä 2019 rakennusvalvonnan tuloiksi on arvioitu 1 907 000 euroa ja menoiksi 1 852 900 euroa. Rakentamisen ja ympäristön talousarviossa 2019 rakennuslupamaksuihin on esitetty noin 2 prosentin korotus.

Maa-aineslupa Oittilaan

Rakennus- ja ympäristöjaosto myönsi maa-ainesluvan Maanrakennus O. ja P. Virtaselle soran ja hiekan ottamiseen sekä alueen maisemointiin. Kyseessä on avattu ottoalue, jonka maa-aineslupa on päättynyt. Ottamisalue sijoittuu Oittilaan Korpilahden kylän kiinteistölle Myllypelto.

Ympäristölupa Seppälänkankaalle

Rakennus- ja ympäristöjaosto myönsi ympäristöluvan Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -palveluyksikölle kalliokiven louhintaan ja murskaukseen. Alue sijaitsee Seppälänkankaalla Ampumaradantien varressa noin kilometri Ankeriasjärven länsipuolella. Louhinta ja murskaus liittyvät Palokärjen teollisuusalueen asemakaavatontin esirakentamiseen.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7201. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.