Jyväskylässä toimivien palvelusetelipalvelun tuottajiksi hyväksyttyjen yksityisten päiväkotien ja –perhepäivähoitajien yhteystiedot löytyvät 1.12.2018 alkaen Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen nettisivuilta www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus. Samalla luovutaan Klemmari.fi –sivustosta.    

Jyväskylässä perhe voi hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa Jyväskylän kaupungin omista päiväkodeista, perhepäivähoidosta tai kerhoista sekä yksityisistä päiväkodeista, perhepäivähoidosta tai ryhmäperhepäiväkodista. Jyväskylän kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin.  

Jyväskylässä toimivien palvelusetelipalvelun tuottajiksi hyväksyttyjen yksityisten päiväkotien ja –perhepäivähoitajien yhteystiedot löytyvät 1.12.2018 alkaen Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen nettisivuilta www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus. Samalla luovutaan Klemmari.fi –sivustosta.  

Jyväskylän kaupunki valvoo ja ohjaa yksityistä varhaiskasvatusta 

Jyväskylän kaupungilla on valvontavastuu Jyväskylässä toimivista yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista. Valvontatehtävän lisäksi Jyväskylän kaupunki ohjaa palvelusetelituottajaksi hyväksymiään yksityisiä päiväkoteja ja perhepäivähoitajia.  

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatuslakia sekä muita valtakunnallisia perusteita, säädöksiä ja asiakirjoja. Lisäksi toimintaa ohjaa Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja, jolla Jyväskylän kaupunki asettaa hyväksymiskriteerit kaikille yksityisille varhaiskasvatuspalvelujen tuottajille.
Jyväskylän sivistyslautakunnan 24.10.2018 hyväksymä sääntökirja 

Lisätietoja: 
palvelukoordinaattori Heli Arnberg, palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 7746 
palvelukoordinaattori Sari Koivisto, palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 3102 
palvelukoordinaattori Sari Ruokolainen, palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 7591