Olavi ja Kalevi Rippala hakevat maa-aineslupaa soran ja hiekan ottamiseen 10 vuoden ajalle sekä alueen maisemointiin. Alueella on viime vuosina ollut ottotoimintaa ja nykyinen maa-aineslupa on päättynyt. Ottamisalue sijoittuu Korpilahden keskustasta noin 7 kilometriä lounaaseen Hirvimäentien eteläpuolelle tilalle Rippalankangas RN:o 2:78. Valtatie 9:ltä matkaa alueelle on Hirvimäentietä pitkin noin 2,5 kilometriä. Ottamisalueen koko on noin 2,1 hehtaaria ja haettu kokonaisottomäärä noin 68 000 m3-ktr. Alue on Halkomäen 2-luokan pohjavesialuetta ja sen varsinaista muodostumisaluetta.

Maa-aineslupahakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Kivääritehtaankatu 6, kuulutusajan 28.11.2018 - 27.12.2018.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa maa-aineslain 13 §:n tarkoittamalla tavalla koskea, on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Rakennus- ja ympäristöjaostolle osoitetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 27.12.2018 mennessä osoitteella Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 233, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Kivääritehtaankatu 6 tai sähköisesti osoitteella petteri.ahonen(at)jkl.fi. Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai mielipiteen tekijän nimi ja yhteystiedot sekä lupanumero 179-2018-3.

Lisätietoja maa-aineslupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Petteri Ahonen, puh. 014 2665175, s-posti petteri.ahonen(at)jkl.fi

Jyväskylä 28.11.2018

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto

Kaupunginosa: