Kehä Vihreä on saanut varrelleen prototyyppejä tulevista opasteista, joita testataan parhaillaan Harjun, Taulumäen ja Tourujoen välisellä reitillä.

Reitin alkupisteet ovat Pitkäkadun varrella Harjun Stadionin lähistöllä sekä Tourujoen rannassa Koskenharjun kentän kohdalla. Prototyyppireitin varrelle sijoittuu sekä pienempiä reittiopasteita että Kehä Vihreää ja sen kohteita esitteleviä koonti- ja kohdeopasteita.

Opastuskonseptia ja opasteiden prototyyppejä on suunnitellut ja toteuttanut muotoilutyöryhmä, johon kuuluvat muotoilijat Katri Telakoski, Meri Valta ja Pekka Laitinen. Telakoski ja Valta tekevät samalla Kehä Vihreän opastuksesta muotoilun ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötään.

– Suunnittelussa lähdettiin tavoittelemaan perinteisestä opastamisesta poikkeavaa leikillistä ja vihjailevaa tapaa, jonka avulla Kehä Vihreän reitti on helpompi hahmottaa, Telakoski, Valta ja Laitinen kertovat.

Opasteiden prototyyppeihin voi käydä tutustumassa paikan päällä tämän talven aikana. Opasteet on tehty väliaikaisiksi, ja ne poistetaan alueelta kokeilun jälkeen. Opastamisen tarpeista, opasteiden tyylistä ja sijoittelusta voi antaa palautetta karttapohjaisella kyselyllä osoitteessa app.maptionnaire.com/fi/5047 koko talven ajan. Kyselyyn voi vastata älypuhelimella, eli sen voi tehdä maastossa prototyyppireittiä kulkiessa.

Lopullisessa kokonaisopastamisessa perinteisistä opastuskylteistä poikkeavat elementit tulevat olemaan merkittävässä roolissa, jotta reitin hahmottamista ja kaupunkivihreän jatkuvuutta voidaan Kehä Vihreällä vahvistaa. Lopulliset opasteet on tarkoitus toteuttaa ensi kesästä lähtien ja niiden suunnittelussa tullaan hyödyntämään prototyypeistä saatua palautetta.

Opasteprototyyppien lisäksi Kehä Vihreän varrelle on kiinnitetty myös valkoisia Kehä Vihreä –nauhoja. Niitä seuraamalla voi kiertää Kehä Vihreän ilman karttaa, tehden samalla havaintoja opastamisen tarpeista.

Tutustu Kehä Vihreään sen verkkosivuilla.