Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta päätti ensimmäisen vieraan kielen opetuksen aloittamisesta 1. luokalla, vastasi valtuustoaloitteeseen seksuaaliseen häirintään puuttumisen käytänteiden selvittämisestä Jyväskylän kouluissa sekä päätti kevään 2019 kokousajat.

Vieraan kielen opiskelu alkaa syksyllä 2019 kaikilla ensimmäisen luokan oppilailla

Sivistyslautakunta päätti, että vieraan kielen A1-oppimäärän opiskelu alkaa Jyväskylässä 1.8.2019 alkaen ensimmäisellä luokalla. Jokaisessa koulussa voi opiskella A1-kielenä englantia, Kuokkala svenska skolassa modersmålsinriktad finskaa, eli äidinkielenomaista suomea. Tämän lisäksi A1-kieleksi kaupungissa tarjotaan vaihtoehtoina saksaa, ranskaa ja venäjää. Muissa kuin englannin kielessä A1-kielen minimiryhmäkoko on 12 oppilasta.

Uudistus astuu voimaan syksyllä 2019 ensimmäiseltä vuosiluokalta alkaen. Muut vuosiluokat jatkavat nykyisen tuntijaon mukaisesti. Päätöksen myötä Jyväskylän perusopetuksessa 1. ja 2. luokalle tulee yksi vuosiviikkotunti ja 3. luokalle 3 vuosiviikkotuntia A1-kielen opetusta. Samassa yhteydessä 1. luokalta siirretään 1 tunti kuvaamataitoa 3. luokalle ja 3. luokalta yksi vuosiviikkotunti liikuntaa 6. luokalle.

Jyväskylässä on jo menossa kokeilu varhennetusta A1-kielen opetuksesta. Kuluvana lukuvuonna A1- oppimäärän englannin kielessä aloitti ensimmäisellä luokalla 23 perusopetuksen ryhmää. Lisäksi Halssilan koulussa aloitti yksi saksan kielen ryhmä.

Päätös perustuu valtioneuvoston 20.9.2018 vahvistamaan perusopetuksen tuntijakomuutokseen, jonka mukaan kaikille oppilaille pakollinen A1-kielen opetus on aloitettava ensimmäisellä luokalla viimeistään 1.1.2020 alkaen.

Valtuustoaloite seksuaaliseen häirintään puuttumisen käytänteiden selvittämisestä Jyväskylän kouluissa

Joonas Könttä (Kesk.) ja 13 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 26.3.2018 valtuustoaloitteen, jossa he esittävät selvitettäväksi, onko Jyväskylän peruskouluissa sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän alaisissa lukioissa ja ammattioppilaitoksissa kirjattuna käytänteet seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

Lautakunnan antamassa vastauksessa todetaan muun muassa, että useat lait pyrkivät turvaamaan perusopetuksen oppilaalle ja toisen asteen opiskelijalle turvallisen oppimisympäristön, jossa seksuaalista häirintää ennaltaehkäistään ja tarvittaessa siihen puututaan. Lainsäädännön mukaan kouluilla on myös velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Tehdyn selvityksen perusteella Jyväskylän perusopetuksessa koulujen toimintasuunnitelmiin on kirjattu toimintaohjeet oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Järjestyssäännöt on päivitetty yhteisesti keväällä 2018 (https://peda.net/jyvaskyla/pok/jarjestyssaannot). OPH:n opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi on myös otettu käyttöön keväästä 2018 alkaen. Oppaan käyttöönotto on ollut esillä perusopetuksen rehtorikokouksessa 5.6.2018.

Toisen asteen koulutusta järjestävä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia päivittää parhaillaan vuodelta 2015 olevaa opiskeluhuoltosuunnitelmaansa. Suunnitelman liitteenä on suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sisältäen suunnitelman seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta. Suunnitelma vahvistetaan liitteineen vuoden loppuun mennessä.

Vastaukseen lisättiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti toteamus, että Jyväskylän peruskoulujen toimintaohjeet perustuvat Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille 2017–2020 (https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/89085_jyvaskyla_yhdenvertaisuussuunnitelma_2017.pdf). Suunnitelmassa on erikseen kirjattu tavoitteeksi sukupuolisensitiivisyyden edistäminen ja häirintään puuttuminen, tavoitteesta vastaavat sekä aikataulu (s. 17).

Lautakunnan kevään 2019 kokoukset

Sivistyslautakunta päätti, että kevätkauden 2019 kokoukset ovat keskiviikkona 20.2., tiistaina 26.3., keskiviikkona 15.5. ja keskiviikkona 12.6.. Kokoukset alkavat klo 16.30.. Lisäksi lautakunta pitää yhteisen iltakoulun perusturvalautakunnan kanssa keskiviikkona 6.2. klo 15.00. Lisäksi lautakunta päätti, että toukokuun kokous 15.5. on julkinen yleisölle. Ylimääräisiä kokouksia tai iltakouluja voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7302

Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 29.11.2018. Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.  

                                                                    

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 050 308 5946
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033