Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2018 Länsi- ja Sisä-Suomen Liikkuva koulu –tunnustuksen Jyväskylän kaupungille ansiokkaasta toiminnasta liikunnallisen toimintakulttuurin edistämiseksi kouluympäristössä.

Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä, jossa istutaan vähemmän ja liikutaan enemmän. Oppilaat ovat aktiivisia toimijoita ja pääsevät osallistumaan suunnitteluun ja toteutukseen. Esimeriksi välitunneilla oppilaista koulutetut Välkkärit liikuttavat muita oppilaita ja koulun liikuntasali välineineen on oppilaiden hyödynnettävissä. Oppitunteja voidaan tauottaa pelaamalla erilaisia taukoliikuntatehtäviä tai nostaa vaikka tuolit pulpetille ja jatkaa tehtävien tekemistä seisaaltaan. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulua omalla tavallaan. Koulun kerhot sekä aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri liikuttavat oppilaita koulupäivän jälkeen.

Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista ja siihen osoitetaan vuosittain rahoitus valtion budjetista. Tavoitteena on ohjelman laajentaminen valtakunnalliseksi koskemaan kaikkia peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria.

Lisätietoja:
suunnittelija Tella Vuolle-Oranen, palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 4036
koordinaattori Jon Salminen, Jyväskylän Liikkuva koulu, puh. 014 266 0880
https://liikkuvakoulu.fi/