Tiistaina 30.10. kokoontuva kaupunkirakennelautakunta saa käsittelyynsä Käyräkadun, Seppäläntie 8 ja Viitaniemen liikuntapuiston asemakaavamuutokset.

Lisäksi kaupunkirakennelautakunta käsittelee marraskuussa ilmestyvän kaavoituskatsauksen, joka sisältää vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat merkittävät yleis- ja asemakaavakohteet.

Viitaniemen liikuntapuiston tilat uusitaan

Viitaniemen liikuntapuiston asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Asemakaavamuutos mahdollistaa eri käyttäjäryhmien harrastus-, harjoittelu- ja kilpailutoimintaa palvelevien nykyaikaisten huolto- ja pukuhuonetilojen rakentamisen. Nykyinen päärakennus on epäkäytännöllinen eivätkä tilat täytä enää harjoittelu- ja kilpailutoiminnan sekä harrasteliikunnan nykyisiä vaatimuksia.

– Viitaniemen liikuntapuisto on yksi kaupungin vilkkaimmista ulkoliikuntapaikoista. Päärakennus on nykykäyttöön liian pieni, epäkäytännöllinen ja elinkaarensa päässä. Tapahtumia ja turnauksia ajatellen myös pukuhuoneiden määrä on riittämätön, joten rakennusoikeuden lisääminen vastaisi kasvavan liikuntakaupungin vaatimuksia, sanoo kunnossapitorakennuttaja Jouni Vilkman Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluista.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/998

Uutta asumista Seppälään

Alustava havainnekuva, jossa valkoinen kahdeksankerroksinen kerrostalo
Alustava havainnekuva Seppäläntieltä etelän suuntaan. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Peltonen & Sinisalo.

Seppäläntie 8 asemakaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asumispainotteista täydennysrakentamista Seppälän aluekeskukseen. Suunnittelualue sijaitsee Seppälän kaupallisen alueen sekä Kangasvuoren asuinalueen reunavyöhykkeellä noin kolmen kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Alueelle esitetään kahdeksankerroksisen kerrostalon rakentamista.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1020

Uusi kaavoituskatsaus ilmestyy marraskuussa

kaavoituskatsauksen kansilehti, jossa havainnekuva asuinkerrostalosta ja viheralueesta Kuokkalan kirkon vierellä.
Kaavoituskatsaus. Kuva: Jyväskylän kaupunki.

Jyväskylän kaupungin kaavoituskatsaus 2019-2021 ilmestyy marraskuussa. Katsaus sisältää vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat merkittävät yleis- ja asemakaavakohteet. Kohteiden valinta perustuu pääasiassa kaupunkirakennelautakunnan hyväksymään asuinrakentamisen KymppiR2018-ohjelmaan ja kaupunginvaltuuston hyväksymään työpaikkarakentamisen TYKKI -ohjelmaan. Kaavoitusohjelman lisäksi katsaus sisältää kuluvan vuoden kaavoituskertomuksen ja avaa Jyväskylän tämän hetkistä tonttivarantotilannetta tulevaisuuteen peilaten.

Asemakaavoituksen työohjelmassa pääpaino on keskustan ja lähialueiden kohteilla. Ydinkeskustan kaupallisissa kortteleissa on käynnistymässä useita hybridirakentamisen hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä asumisen määrää Keskustavisio2030 mukaisesti. Kukkulan alueen kaavoitus käynnistyy vuoden 2019 aikana ja Kankaan alueen kaavoitus etenee suunnitellusti. Kuokkalassa, Vaajakoskella, Kortepohjassa, Huhtasuolla ja Korpilahdella käynnistyy kaavahankkeita, joilla mahdollistetaan asumisen ja palveluiden yhdistelmiä. Lisäksi Savulahti II alueelle Ruokkeentien pohjoispuolelle suunnitellaan uutta kerros- ja pientalovaltaista asuinaluetta. Palveluverkon toteuttamiseksi kaavoitetaan muun muassa Kortepohjan päiväkoti-koulu ja uusi päiväkoti keskustaan. Yrityselämän tarpeita huomioidaan käynnissä olevissa kaavamuutoksissa Hämeenlahden ja Eteläportin alueilla.

Yleiskaavoituksessa liikenteen ja liikkumisen kysymyksiä ratkotaan Rantaväylän pohjoisen ja eteläisen osan sekä Länsi-Palokan osayleiskaavoissa. Uutena kohteena on Kuikan alueellinen suunnittelutarvepäätös, joka jatkossa mahdollistaa rakennusluvan ilman erillistä yksittäistä suunnittelutarvepäätöstä.

Käyräkadun huoltorakennus asuinkäyttöön

Käyräkadun asemakaavamuutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisen asemakaavan mukaisen huoltorakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön ja turvata maakunnallisesti arvokkaan asuinkerrostalokorttelin sekä alueen keskiosassa olevan puiston säilyminen. Suunnittelualue sijaitsee Keskussairaalantien ja Rautpohjankadun tuntumassa hyvien liikenneyhteyksien päässä Jyväskylän keskustasta.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/991

Uiton ranta-asemakaava

Uiton ranta-asemakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavan tarkoituksena on voimassa olevassa Päijänteen rantaosayleiskaavassa osoitetun lomarakennuspaikan siirtäminen rakentamiseen paremmin soveltuvalle paikalle. Siirto liittyy tehtyihin maakauppoihin, joissa rakennuspaikka on sovittu siirrettäväksi myydyltä määräalalta Uiton tilalle jäävälle kiinteistön osalle.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1011