Jyväskylän Rantaväylälle, Aholaidan eritasoliittymän ja Lohikosken eritasoliittymän väliselle alueelle, suunnitellaan parhaillaan liikenteen sujuvuutta parantavia toimenpiteitä. Samassa yhteydessä selvitetään kaupungin sisääntulotien kehittämistä Kankaan ja Seppälän alueiden kohdalla.

Invalid Scald ID.

Tervetuloa tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa ke 31.10.2018 klo 14.00-18.00 Keski-Suomen ELY-keskuksella, os. Cygnaeuksenkatu 1.

Aineistoon voi tutustua myös osoitteessa http://projektit.ramboll.fi/Vt4_Rantavayla_JKL/.
Tiesuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2018 ja sitä ovat laatimassa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Jyväskylän kaupunki.

Katso myös Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedote yleisötilaisuudesta 31.10.2018: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/129673/Tiedote+Vt4+Rantav%C3%A4yl%C3%A4n+tiesuunnitelman+yleis%C3%B6tilaisuus+31102018.pdf/61bbb830-44fc-4575-886b-820df1108145.


Lisätiedot ja palautteet suunnitelmasta voi toimittaa 12.11.2018 mennessä:
•Kari Komi, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 040 755 7050, kari.komi@ely-keskus.fi
•Tapio Koikkalainen, Jyväskylän kaupunki, puh. 014 2667594, tapio.koikkalainen@jkl.fi
•Satu Rajava, Ramboll Finland Oy, p. 040 5171 432, satu.rajava@ramboll.fi