Päätöspäivä 09.10.2018
Päätösten antopäivä  11.10.2018


179-2018-1098
Poikkeamispäätös (MRL 171 §)
Poikkeamishakemus hyväksytään ehdoilla
179-435-2-261
Rakennuksen rakentaminen (uusi rakennus)

179-2018-1113
Suunnittelutarveratkaisu
Suunnittelutarveratkaisuhakemus hyväksytään ehdoilla
179-411-1-16
Rakennuksen rakentaminen (uusi rakennus)

 

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta kaupunkirakennelautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on toimitetta-va kaupunkirakennelautakunnalle 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä oikaisuvaatimusohjeesta.

Eila Viitala
Maanmittausinsinööri