Raskauden seurantaan liittyy myös 5-12 viikkoa synnytyksen jälkeen äidille tehtävä jälkitarkastus äitiysneuvolassa. Marraskuun lopusta 2018 lähtien osassa Jyväskylän neuvoloita säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksen tekee terveydenhoitaja.

Raskauden seurantaan liittyy myös 5-12 viikkoa synnytyksen jälkeen äidille tehtävä jälkitarkastus äitiysneuvolassa. Marraskuun lopusta 2018 lähtien osassa Jyväskylän neuvoloita säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksen tekee terveydenhoitaja. Vuoden 2020 loppuun mennessä käytäntö tulee kaikkiin Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen, Jyten neuvoloihin. Terveydenhoitajat saavat jälkitarkastuksia varten teoria- ja näyttöpohjaisen lisäkoulutuksen. Tähän saakka jälkitarkastuksen on tehnyt lääkäri.

Terveydenhoitaja voi tehdä säännöllisten eli ns. normaalisti edenneiden synnytysten jälkitarkastukset. Jälkitarkastuksen yhteydessä terveydenhoitaja arvioi, onko äidillä lääkärihoidon tai muuta lisähoidon tarvetta. Lääkäri hoitaa edelleen epäsäännöllisten synnytysten jälkitarkastukset. Epäsäännöllisiä synnytyksiä ovat muun muassa keisarinleikkaus, monisikiösynnytys tai ennenaikainen synnytys.

Sairausvakuutuslain muutos 2010 mahdollistajana

Vuonna 2010 voimaan tullut sairausvakuutuslain muutos mahdollistaa säännöllisten synnytysten jälkitarkastusten siirtämisen lääkäriltä terveydenhoitajille, sillä myös terveydenhoitajan allekirjoittama todistus riittää vanhempainrahan viimeisen osan saamiseksi.
– Jyväskylässä on mietitty jälkitarkastuksien siirtämistä terveydenhoitajille jo pidempään. Toimintatapa on käytössä jo muutamissa kunnissa ja kaupungeissa. Nyt Jytessäkin on ryhdytty lisäkouluttamaan neuvoloiden terveydenhoitajia, jotta he voivat tehdä jälkitarkastuksen. Terveydenhoitajien osaamista vahvistetaan ja tavoitteena on, että se näkyy asiakkailla tasalaatuisena palveluna ja omahoitaja-suhteen jatkumona, selvittää neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelupäällikkö Paula Käyhkö.
– Pidän tätä järkevänä toiminnan ja työn kehittämisenä sekä työn uudelleenjakamisena, toteaa avosairaanhoidon palvelupäällikkö, vastaava lääkäri Ilkka Käsmä.

Ensi vaiheessa muutos koskettaa Huhtasuon, Kuokkalan ja Palokan neuvoloita sekä osaa Keskustan, Kyllön ja Vaajakosken neuvoloiden asiakkaita

Ensimmäisessä vaiheessa jälkitarkastukset siirtyvät terveydenhoitajille Huhtasuon, Kuokkalan ja Palokan neuvoloissa. Muutos koskettaa myös osaa Keskustan, Kyllön ja Vaajakosken neuvoloiden asiakkaista. Asiakkaat asioivat neuvoloissa ns. jälkitarkastusklinikoilla, jossa koulutuksessa olevat neuvoloiden terveydenhoitajat tekevät jälkitarkastuksia kokeneen kätilökoulutuksen saaneen terveydenhoitajan ohjauksessa.
– Asiakas saa ajanvarauksen yhteydessä tiedon, missä neuvolassa hän asioi. Lisäksi hän saa jälkitarkastuksesta kertovan esitteen sekä tekstiviestimuistutuksen, osastonhoitaja Hannele Virenius kertoo.

Synnytyksen jälkitarkastuksessa kiinnitetään huomiota äidin fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Siinä varmistetaan, että naisen elimistö on palautunut synnytyksen jälkeen. Jälkitarkastuksessa käynti on myös vanhempainrahan viimeisen osan saamisen edellytyksenä ja tarkastuksesta kirjoitetaan todistus, jonka asiakas toimittaa Kelalle.

Lisätietoja:
neuvoloiden osastonhoitaja Hannele Virenius, p. 014 266 2198 
neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelupäällikkö Paula Käyhkö, p. 014 266 2001
avosairaanhoidon palvelupäällikkö, vastaava lääkäri Ilkka Käsmä, p. 014 266 2082