Jyväskylässä kaikilta asemakaava-alueen rakennetuilta kiinteistöiltä laskutetaan 1.1.2018 alkaen vuotuista hulevesimaksua. Maksuvelvolliset kiinteistöt saavat kuluvan vuoden hulevesilaskun loka-marraskuun 2018 aikana. Laskun saavia kiinteistöjä on noin 17 000 kappaletta.

Hulevesilaskun ennakkotiedote ja tietojen tarkistuspyyntö lähetettiin kiinteistöille kesällä 2018. Korjauksia kiinteistön tietoihin tai ilmoituksia hulevesimaksun vähennykseen oikeuttavista perusteista toimitti noin 900 kiinteistöä. Ilmoitusten tiedot on tarkistettu ja niiden perusteella noin 350 kiinteistön hulevesimaksun määrää on muutettu. Tarkistettuja tietoja käytetään pohjana hulevesimaksujen laskutuksessa.

Laskutettavan hulevesimaksun minimiraja on viisi euroa. Jos kiinteistön hulevesimaksu on suuruudeltaan alle viisi euroa, kiinteistölle ei lähetetä laskua tai ilmoitusta asiasta.

Hulevesimaksu peritään siltä kiinteistön omistajalta tai haltijalta, jonka omistuksessa tai hallinnassa kiinteistö on ollut kalenterivuoden alussa. Jos laskussa on sen saajan mielestä virheellisyyksiä, voi kiinteistön hulevesimaksusta tehdä kirjallisen muistutuksen. Muistutus tehdään Jyväskylän kaupungin katupäällikölle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Mahdollisesta muistutuksesta huolimatta lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä. Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen. Mikäli maksu muuttuu muistutuksen johdosta, maksuvelvolliselle lähetetään uusi korjattu lasku.


Miksi hulevedestä pitää maksaa?

Hulevesimaksun käyttöön ottamisesta Jyväskylän kaupungin asemakaavoitetulla alueella päätettiin Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 20.2.2017. Hulevesimaksun määräytymisen perusteista on päättänyt Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta 12.12.2017. Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvalla hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta kunnalle syntyviä kustannuksia.

Kunnan hulevesijärjestelmästä hyötyvät myös yksittäiset kiinteistöt riippumatta siitä, johdetaanko kiinteistön hulevedet kiinteistön hulevesijärjestelmästä kunnan hulevesijärjestelmään vai ei. Vuotuisessa hulevesimaksussaan kiinteistö maksaa siitä, miten hulevesiä johdetaan kiinteistöltä yleisille alueille. Hulevesimaksulla kiinteistö osallistuu lisäksi yleisten alueiden (muun muassa kadut ja puistot) hulevesien hallinnasta kunnalle aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Rakennettujen kiinteistöjen lisäksi hulevesimaksua peritään muun muassa kiinteistöille kuuluvien autopaikkojen korttelialueista (kaavamerkintä LPA). Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja kiinteistön pinta-ala. Kiinteistöllä tarkoitetaan tiloja, tontteja ja määräaloja. Taksaan on sisällytetty vähennysperusteita, joiden ehtojen täyttyessä kiinteistön hulevesimaksua voidaan alentaa taksan mukaisesti. Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan kiinteistön on haettava vähennystä laskussa määritellyltä viranomaiselta.


Lisää tietoa hulevesistä: https://www.jyvaskyla.fi/hulevedet