Nuorisovastaanotto 13-22-vuotiaille nuorille on yksi Jyväskylän kaupungin nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluista, johon on kohdennettu lisäresursseja. Nuorisovastaanotto muuttaa Väinönkadulta Voimalaan, osoitteeseen Sepänkatu 4 ja palvelut käynnistyvät uudessa osoitteessa 2.10.

Nuorisovastaanoton henkilöstömäärä on lähes tuplaantunut syyskuun aikana - vahvaa päihde- ja mielenterveysosaamista on vahvistettu kahdella päihdesairaanhoitajalla ja sosiaaliohjaajalla, psykiatrisella sairaanhoitajalla sekä lääkärillä.

Näin yhteyttä nuorisovastaanotolle – uudet ajat 2.10. alkaen, muuttopäivänä 1.10. ei ole avointa vastaanottoa

Nuori voi ottaa nuorisovastaanotolle yhteyttä itse, yhdessä läheisten kanssa tai muiden ammattilaisten ohjaamana. Mieltä voivat painaa tai huolta aiheuttaa esimerkiksi päihteet, mieliala ja ahdistuneisuus, pelaaminen, nuorten ja vanhempien väliset ristiriidat, perheen kriisitilanteet, seksuaalisuuteen liittyvät asiat tai kaveri- ja seurustelusuhteet.

Nuori voi tulla maanantaisin avoimelle vastaanotolle 8.10. alkaen klo 12-18 ilman varattua aikaa sekä soittaa tai ottaa nimettömästi yhteyttä chatillä. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse soittoaikana tiistaista perjantaihin klo 8-9, p. 014 266 0150 sekä netissä Ota yhteyttä –yhteydenottolomakkeella. Nuorisovastaanoton työntekijöitä tapaa myös nuorten kohtaamispaikka Bostarissa Forumissa 8.10. alkaen.

Tänään 24.9. maanantaina avoin vastaanotto on klo 14–16.30, maanantaina 1.10. ei ole avointa vastaanottoa muuton vuoksi.

Jyväskylässä vahvistetaan nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluja muun muassa lisäresurssein

Jyväskylän kaupungin keväällä 2018 tekemän nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen kartoituksen mukaan nykyiset palvelut ovat aliresursoituja ja hajallaan. Jyväskylän kaupungin nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluja tarjoaviin yksiköihin on palkattu tai palkataan syksyn aikana yhteensä 11 uutta työntekijää niin ennaltaehkäisevään kuin hoitavaan asiakastyöhön. Henkilöstön lisäresursointi on yksi merkittävä tekijä puuttua olemassa oleviin palveluiden aukkoihin.

Lisäresursseja nuorisovastaanoton lisäksi ovat syksyn aikana saaneet myös koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä nuorten aikuisten palvelukeskus J-Nappi.

Kouluterveydenhuolto on lähipalvelua perusopetuksen kouluilla. Kouluterveydenhuollossa yhden terveydenhoitajan työpanoksesta normaalin asiakastyön lisäksi tehtävät painottuvat ennaltaehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön sekä sen kehittämiseen.

Opiskeluterveydenhuolto huolehtii toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhoito- ja sairaanhoitopalveluista. Opiskeluterveydenhuollon nuorten päihde- ja mielenterveysasioiden hoitoa vahvistettiin päihdesairaanhoitajan ja psykologin työpanoksella.

Nuorten aikuisten palvelukeskus sai psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykologin resurssit. Nuorten aikuisten palvelukeskuksen asiakkaita ovat ne 18–29-vuotiaat jyväskyläläiset nuoret, jotka haluavat ja tarvitsevat kiinnipitävää, välittävää ja pitkäaikaista ohjausta ja tukea, ja joiden asiat ovat supersolmussa. Asiakkaat voivat olla yhteydessä psykiatrisiin päihdesairaanhoitajiin suoraan puhelimitse tai ohjautua asiakkaaksi aikuissosiaalityön kautta.

Muita verkostossa olevia nuorten palveluita ovat muun muassa opiskeluhuolto, Ohjaamo, etsivä nuorisotyö

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut on tarkoitettu kaikille esi- ja perusopetuksessa opiskeleville sekä toisen asteen opiskelijoille. Psykiatriset erikoissairaanhoitajat tukevat oppilaita, opiskelijoita ja heidän perheitään päihteiden käyttöön ja mielenterveyteen liittyvissä huolissa. Opiskeluhuollon psykiatrinen sairaanhoitaja tekee myös ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Palvelut sijaitsevat pääsääntöisesti lähipalveluperiaatteen mukaisesti kouluilla ja oppilaitoksilla. Lisäksi tiloja on Voimalassa (Sepänkatu 4), Kuokkalan terveysasemalla ja keskustassa Kauppakatu 19 C:ssä.

Ohjaamo on matalan kynnyksen palvelupiste alle 30-vuotiaille. Siellä nuori saa neuvontaa ja ohjausta, tukea elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä tukea kouluttautumiseen ja työllistymiseen. Etsivän nuorisotyön asiakkaita ovat koulutuksen, työelämän ja harjoittelun ulkopuolella olevat 15-29-vuotiaat nuoret. Etsivän nuorisotyön ohjaajat auttavat nuorta selkiyttämään omaa elämäntilannetta ja tulevaisuudensuunnitelmia.

Nuorisotilojen työ kohdistuu kaikkiin alueilla asuviin 12-17-vuotiaisiin nuoriin. Bostari kaupungin keskustassa, Forumissa, tarjoaa kohtaamispaikan nuorille. Nuorisonohjaajat tekevät työtä myös kouluilla, tänä lukuvuonna erityisesti Kilpisen ja Kuokkalan kouluissa. Nuorten taidetyöpaja tarjoaa valmennus-, ohjaus- ja opetuspalveluja 15-29-vuotiaille jyväskyläläisille nuorille ja nuorille aikuisille.

Yhteistyötä ja yhteinen toimintakulttuuri

Palveluiden parantaminen ja saatavuus vaativat myös monia muita kehittämistoimenpiteitä, kuten palveluaikojen laajentamista, jalkautumista nuoren ja perheen arkiympäristöihin sekä henkilöstön osaamisen lisäämistä ja eri toimijoiden yhteisten toimintamallien ja –käytäntöjen luomista. Tavoitteena on myös eri palvelujen kokoaminen saman katon alle, helpommin tavoitettaviksi.

Lisätietoja:
Nuorisovastaanoton johtava sosiaalityöntekijä Eija Hiltunen, p. 014 266 3695 
Perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujohtaja Päivi Kalilainen, p. 014 266 3600
Sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Päivi Junnilainen, p. 014 266 3636
Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelupäällikkö Paula Käyhkö, p. 014 266 2001
Psykososiaalisten palveluiden palvelupäällikkö Virve Hongisto, p. 014 266 1377 
Nuorisopalveluiden palvelupäällikkö Katariina Soanjärvi, p. 014 266 3691
Opiskeluhuollon palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi, p. 014 266 1803
Mielenterveys-, päihde- ja väkivaltakoordinaattori Merja Pihlajasaari, p. 014 266 0541