Jyväskylän keskustan isot rakennushankkeet sulkevat loppusyksystä Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun risteyksen kokonaan liikenteeltä. Liikenteeltä sulkemisen vaikutukset ovat merkittäviä etenkin Linkki-paikallisliikenteelle. Paikallisliikennekeskus siirretään kiivaimman rakennusvaiheen ajaksi väliaikaiseen paikaan Asemakadulle, Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun väliselle osuudelle. Siirtoa valmistelevat työt aloitetaan Asemakadulla ja Asema-aukiolla syyskuun viimeisellä viikolla ja ne kestävät marraskuulle 2018.

Paikallisliikennekeskuksen siirtymisen ja Vapaudenkadun–Kilpisenkadun risteyksen sulkemisen ajankohta on vielä täsmentymätön, mutta tapahtuu aikaisintaan marraskuussa 2018. Evakkoajan arvellaan kestävän enimmillään maaliskuuhun 2020, jolloin Kirkkopuiston P-Paraati-pysäköintilaitoksen ja Reimarin tontin rakennustöiden on tarkoitus valmistua.

Paikallisliikennettä varten Asemakadun molemmille puolille rakennetaan tilapäiset linja-autopysäkit. Pysäkkejä tehdään katuosuudelle yhteensä neljä nykyisen seitsemän sijaan, joten pysäkkejä joudutaan yhdistämään. Jyväskylän seudun joukkoliikenne tiedottaa pysäkkien uusista sijainneista ja muista käytännön yksityiskohdista lähempänä muutosajankohtaa.

Kun paikallisliikennekeskus siirtyy Asemakadulle, Asemakadun varressa nykyisin sijaitsevat palveluliikenteen Linkki-VIP-pysäkit siirtyvät puolestaan Vapaudenkadulle. Paikallisliikennekeskuksen Asemakadulle siirtymisen jälkeen katuosuudella sallitaan linja-autoliikenteen lisäksi vain taksiliikenne sekä huoltoajo kiinteistöille. 


Asema-aukion P-paikat vähenevät ja ajoliittymä siirtyy Hannikaisenkadulle

Muutostöiden yhteydessä Asemakatua levennetään, valaisin- ja liikennevalopylväitä siirretään, puita poistetaan. Hannikaisenkadun risteyksen liikennevalo-ohjaukseen tehdään muutoksia ja Asemakadulle rakennetaan uudet liikennevalojen ohjaussilmukat.

Jalankulku- ja pyöräliikenne ohjataan Asema-aukion reunaa myöten tilapäisen paikallisliikenneterminaalin ohitse. Hannikaisenkadun suojatie vanhan aseman kohdalla ja Vapaudenkadun suojatie Nikolainkulman kohdalla joudutaan poistamaan käytöstä.


Muutostyöt vähentävät Asema-aukion pysäköinti- ja pyöräpaikkoja. Mopoparkki siirtyy Asema-aukiolla toiseen paikkaan. Forumin P-taloon, Vapaudenkatu 40-42 pysäköintialueelle ja Asema-aukion pysäköintialueelle pääsee jatkossa ajamaan vain Hannikaisenkadulle rakennettavan liittymän kautta, ei Asemakadulta. Sisäänajo Asema-aukion pysäköintipaikoille on mahdollista ainoastaan Matkakeskuksen suunnasta ja poistumaan pääsee vain Kilpisenkadun suuntaan.

Asemakadun lisäksi pieniä muutoksia joudutaan tekemään myös Hannikaisenkadun ja Cygnaeuksenkadun risteyksessä. Hannikaisenkadulla oleva suojatiesaareke sekä Cygnaeuksenkadun kadunvarsipysäköintiä joudutaan poistamaan.


Lisätiedot:
• viherrakennuttaja Timo Mattila, p. 014 266 8160, timo.mattila[at]jkl.fi
• liikenteenohjausinsinööri Janne Hölttä, p. 014 266 5122, janne.holtta[at]jkl.fi

Kaupunginosa: