Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 21.8.2018 käsiteltiin muun muassa Korpilahden alueen asiointiliikennettä koskevaa valtuustoaloitetta.

Lisätietoja

  • kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
  • toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

Toimintasäännön muutokset hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi tarkistetun kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueiden toimintasäännön ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.9.2018 alkaen. Hyväksytyt toimintasäännön 4. pykälän muutokset johtuvat kaupunkirakennelautakunnan alaisilla palvelualueilla tapahtuneesta tehtävänimikkeiden päivittämisestä.

Valtuustoaloite Korpilahden asiointiautoliikenteestä käsiteltiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti saattaa Korpilahden alueen asiointiliikennettä koskevaan valtuustoaloitteeseen antamansa vastauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Lautakunta ehdottaa, että kaupunginvaltuusto toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja 48 muuta kaupunginvaltuutettua olivat tehneet 30.10.2017 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottivat Waltti-järjestelmän etujen käyttöönottoa Korpilahden alueen asiointiliikenteessä samoin kuin Jyväskylässä on. Aloitteessa esitetty Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän käyttö matkojen asiakashinnoittelussa Korpilahden asiointiliikenteessä ei kuitenkaan ole mahdollista, joten hinnoittelun yhtenäistäminen on toteutettava muulla tavoin. Esimerkiksi lippujen hinnoittelun muutokset ovat mahdollisia.

Korpilahden asiointiliikenteen kustannukset vuonna 2017 olivat 60 000 euroa, joten asiakashintojen mahdollinen laskeminen lisää kustannuksia 12,5–18 prosenttia. Kun kyseessä on takseilla ajettava liikenne, on asiakashinnoittelu pidettävä yksinkertaisena ja selkeänä, koska Waltin käyttäjäryhmien mukainen jaottelu ja hinnoittelu ei ole mahdollista takseissa olevilla autolaitteilla. Toisaalta erillisen lippu- ja maksujärjestelmän perustaminen ei näin vähäiseen liikenteeseen ole järkevää. Parhaiten muutos toteutuisi kiinteähintaisella hinnoittelulla, vaikka se lisääkin sopimusliikennekustannuksia. Antamansa vastauksen mukaisesti lautakunta päättää asiasta vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Vaajakoskentie 67 liiketontin asemakaavan muutos hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Vaajakoskentie 67:n asemakaavan muutosehdotuksen 9.8.2018 tarkistetussa muodossa sekä asemakaavan muutokseen liittyvän sitovan tonttijaon. Kaavamuutoksen tarkoituksena on ajantasaistaa asemakaavaa vastaamaan paremmin alueen nykytilannetta ja mahdollistaa liiketontin tulevaisuuden laajentamis- ja rakentamistarpeet.

Savulahden Lusikkakadun pientalotontin ostotarjous hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että Savulahden Lusikkakatu 7:n pientalotontista jätetty 80 000 euron ostotarjous hyväksytään. Lisäksi lautakunta valtuutti Tontit ja maanhallinta -palveluyksikön sopimaan muista myynnin ehdoista.

Tontin pinta-ala on 2040 neliömetriä ja sillä on rakennusoikeutta yhteensä 250 kerrosalaneliömetriä. Tontilla sijaitsee 1938 rakennettu noin 85 kerrosalaneliömetrin suuruinen suojeltava rakennus sekä erillinen saunarakennus. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa erillisen 170 kerrosalaneliömetrin uudisrakennuksen rakentamisen tontille.

Suojellun rakennuksen säilymisen vuoksi on katsottu, että rakennus ja tontti olisi hyvä saada yksityiseen omistukseen. Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 28.11.2017 tontin myyntihinnaksi 95 000 euroa. Kaupunkirakennelautakunnan päätöksen valtuuttamana Tontit ja maanhallinta laittoi tontin rakennuksineen myyntiin kiinteistönvälittäjän kautta. Kohde on ollut myynnissä huhtikuusta 2018 alkaen. Kohteesta 12.7.2018 jätetty 80 000 euron ostotarjous on ainoa, joka kohteesta on myyntiaikana saatu.

Jyväs-Golf ry:n maanvuokrasopimusta päätettiin jatkaa

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että Jyväskylän kaupungin ja Jyväs-Golf ry:n välistä maanvuokrasopimusta jatketaan uudella maanvuokrasopimuksella. Sopimus käsittää noin 24,19 hehtaarin suuruiset nykyisen golfkentän laajuiset vuokra-alueet. Vuokra-aika on 20 vuotta, ja perusvuosivuokra on 38704 euroa. Lautakunta päätti valtuuttaa Tontit ja maanhallinta -palveluyksikön sopimaan muista maanvuokrasopimuksen ehdoista. Kaupunkirakennelautakunta käsitteli asian kiireellisenä pöydältä. Vuokra-ajan pidentäminen oli tarpeen, koska Jyväs-Golf ry on suunnitellut tekevänsä investointeja kentälle ja harjoitusalueille.

Asia 211 (eron myöntäminen Niina Kalliolle joukkoliikennejaoston varajäsen tehtävästä ja varajäsenen valitseminen jaostoon) poistettiin esityslistalta. Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.


Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6870. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Kaupunginosa: