Jyväskylässä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri on maksutonta toimeentulotukiasiakkaille sekä lastensuojelu- ja sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. Pienituloisten perheiden osalta toimintamaksu puolitetaan. Maksualennus tai maksusta vapauttaminen ei koske koulujen loma-aikojen toimintaa.

Asiakasperheen pienituloisuuden määrittelyssä käytetään varhaiskasvatuslain mukaisia tulorajoja. Jälkkäri-maksun puolittamista voi hakea, jos perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät ylitä perheen koon mukaisesti määriteltyjä enimmäisbruttotuloja.

Maksun puolittamiseen oikeuttavat bruttotulorajat / kuukausi ovat 1.8.2018 alkaen

2 hengen perheessä tuloraja on 2102 euroa 
3 hengen perheessä tuloraja on 2713 euroa 
4 hengen perheessä tuloraja on 3080 euroa 
5 hengen perheessä tuloraja on 3447 euroa 
6 hengen perheessä tuloraja on 3813 euroa

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan tulorajaa 142 euroa jokaisesta alaikäisestä lapsesta.

Hakulomakkeet löytyvät Maksualennusta tai maksusta vapautumista haetaan -sivulta.
Hakemus maksualennukseen perheen tulojen perusteella 
Tuloselvityslomake, jos huoltaja on yrittäjä.

Hakemukset, tuloselvitykset liitteineen ja toimeentulotukipäätökset toimitetaan osoitteeseen: Jyväskylän kaupunki, Talousyksikkö, Vapaudenkatu 28, PL 1005, 40101 Jyväskylä tai katuosoitteesta, ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon.

Jos maksupäätös ei ehdi ensimmäiseen perittävään toimintamaksuun, hyvitetään alennus seuraavien maksujen yhteydessä. Jälkkäri-lasku lähetetään sille huoltajalle, jonka luona jälkkäriläinen on kirjoilla. Laskua ei voi jakaa huoltajien kesken.

Perheellä on mahdollisuus hakea Jälkkäri-maksusta vapauttamista niiltä kuukausilta, joilta perhe saa toimeentulotukea. Vapautusta voidaan myöntää myös lastensuojelun tai sosiaalityöntekijän puoltavan lausunnon perusteella. Vanhemmat toimittavat tuloselvityshakemuksen Talousyksikköön ja lastensuojelu/sosiaalityöntekijä toimittaa oman lausunnon erikseen.

Lisätietoja:
asiakasmaksusihteeri Marja-Leena Heikkinen, talousyksikkö, puh. 014 266 8706