Kaupunki aloittaa metsien hoitotyöt omistamillaan mailla Keljonkankaalla sekä Huhtasuolla ja Kangasvuoressa elokuun aikana. Työt sisältävät pienpuuston raivausta ja puuston hakkuita asutuksen lähimetsissä sekä Keljonkankaan ulkoilualueella.

Hoitotöillä annetaan tilaa kasvamaan jääville puille ja turvataan näin metsien elinvoimaisuus ja viihtyisyys myös jatkossa. Hoitotöitä ei tehdä yksityisessä omistuksessa olevilla kiinteistöillä eikä suojeluun varatuilla alueilla.

Osallistu Keljonkankaan asukkaiden toiveita kartoittavaan kyselyyn!

Keljonkankaan osalta on tekeillä kysely, jossa kartoitetaan muun muassa asukkaiden ja ulkoilualueen käyttäjien metsien käsittelyyn liittyviä toiveita. Kysely on avoinna 22.8.2018 saakka. Metsäkyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/4360. Keljonkankaan metsäkysely on osa kesäkuussa 2018 hyväksytyn metsäohjelman toteuttamista.

Työt jatkuvat syksystä kevääseen

Työt Keljonkankaalla aloitetaan, kun kyselyn tulokset on analysoitu. Metsäpalveluiden työntekijät merkitsevät punaisella maalilla tonttien läheltä kaadettavat puut elokuun lopulla. Huhtasuollla ja Kangasvuoressa työt etenevät kutakuinkin samalla aikataululla.

Metsänhoitotyöt aloitetaan elokuussa pienpuuston raivauksella ja raivatun puuston kasauksella. Ennakkoraivauksella annetaan elintilaa kasvatettavaksi jätettävälle pienemmälle puustolle sekä parannetaan näkyvyyttä, jolloin metsänäkymä maisemassa syvenee ja hakkuussa tehtävä puulajivalinta helpottuu ja työturvallisuus paranevat.

Kasatut risut ajetaan metsästä tienvarteen puuston hakkuiden yhteydessä. Isomman puuston hakkuut tehdään syksyn ja talven aikana. Asukkaiden on varottava alueella työskenteleviä metsureita ja koneita – niiden vaara-alue on 50 metriä.

Töiden valmistuttua ensi keväänä asukkaat voivat kerätä metsään jäänyttä hakkuutähdettä polttopuuksi. Asukkaat voivat halutessaan myös siistiä jatkossa alueelle kasvavia lehtipuun kantovesoja oman tontin välittömästä läheisyydestä.

Lähimetsien hoidosta voi antaa palautetta kaupungin palautejärjestelmän kautta osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/palaute.

Asukkaat voivat merkitä poistettavaksi toivomiaan puita

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa lähimetsien hoitoon tonttiensa välittömässä läheisyydessä. Poistettavaksi toivottuja puita voi merkitä sitomalla esimerkiksi narun tai nauhan rungon ympärille 22.8. mennessä. Asunto-osakeyhtiössä merkitsemisestä huolehtii isännöitsijä tai hallitus tai hallituksen puheenjohtaja.

Muissa lähimetsien hoitoon liittyvissä toiveissa kaupunki pyytää asukkaita olemaan yhteydessä metsäpalveluihin Palvelupiste Hannikaisen kautta (p. 014 266 0108).

Jos asukkaiden omilla tonteilla on kaadettavia puita, niiden kaatoon tarvitaan kiinteistön omistajan rakennusvalvonnasta (p. 014 266 0680) hakema puunkaatolupa. Luvan hankkimisen jälkeen asukkaat voi tilata kaatotyön yksityisiltä puunkaatajilta. Kaupunki ei siis kaada puita yksityisiltä mailta.