Jyväskylän keskuspuisto Kehä Vihreä on julkaissut elvyttävän luontokokemuksen harjoitepankin. Harjoitteiden tarkoituksena on mahdollistaa luonnon ja ympäristön kokeminen uudella tavalla sekä madaltaa luontoon lähtemisen kynnystä.

Kaikki harjoitukset edesauttavat tuntemaan luontoa ja kokemaan kulttuuriympäristöä, sekä kunnioittamaan sitä omakohtaisesti koettujen elämysten kautta. Tarkoituksena on myös syventää kokemusta Kehä Vihreästä ja samalla omasta kotikaupungista. Harjoitepankin ovat laatineet kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat Laura Häkkinen, Lotta Pakarinen ja Viivi Kuusiaho.

– Harjoitteiden avulla voi kokea ja nähdä tutun kaupunkiympäristön uudella tavalla, sekä syventää ympäristösuhdetta ja -kokemusta yksin tai ryhmässä, Pakarinen sanoo.

Ajatus elvyttävistä luontokokemuksista syntyi Kuusiahon opinnäytetyöstä, jonka metodina hän käytti Kehä Vihreällä toteutettuja äänikävelyjä. Kävelyjen tarkoituksena oli kuunnella ympäristöstä kumpuavia ääniä ja pohtia eri äänien nostattamia tunteita ja ajatuksia.

– Yllättäen haastatteluista nousi esille, että äänikävely itsessään oli ollut rauhoittava kokemus. Johtopäätökseni olikin, että ympäristön aktiivinen tarkkailu on oleellisempaa rauhallisen äänimaiseman kokemiselle, kuin yksittäiset äänilähteet, Kuusiaho kertoo.

Jo 10 minuuttia luontoympäristössä laskee verenpainetta

Tutkimusten mukaan luontoaltistumista edistävät harjoitteet johtavat suurempaan psyykkiseen hyvinvointiin kuin tavanomainen ulkoilu. Harjoitteiden tarkoituksena on luoda mielentila, jossa mielihyväntunne ja rentoutuminen lisääntyvät. Totutut roolit ja kuormittavat sosiaaliset odotukset vähenevät ja niiden merkitys poistuu. Säännöllinen yhteydentunne luontoon mahdollistaa mielen virkistymisen sekä luonnon lisäämän hyvinvoinnintunteen.

– Arki tuntuu olevan monelle ihmiselle nykyään kovin hektistä ja ympäristöstä irrallista, sillä lähes kaikki työt ja sosiaalinen elämä tapahtuvat virtuaalimaailmoissa. Kontakti ympäristöön jää siis yhä vähäisemmäksi. Harjoitepankin avulla halusimme rohkaista ihmisiä poistumaan kulkureiteiltä ja tutkimaan ympäristöä eri näkökulmista, Kuusiaho kertoo.

Luonnon terveysvaikutuksista on kerääntynyt erityisesti viime vuosina massiivisesti tutkimustietoa. Luonto rauhoittaa, muuttaa aikakäsitystä ja vaatii läsnäoloa, josta on tällä hetkellä paljon vajetta. Monet yritykset tarjoavatkin läsnäoloa palveluissaan, mutta yhtä hyvä keino on mennä itse päiväksi tai edes tunniksi metsään. Jo 10 minuuttia luontoympäristössä laskee verenpainetta ja kohentaa mieltä. Kehä Vihreään voi tutustua myös elo- ja syyskuussa järjestettävillä teemakävelyillä.

Harjoitteita julkaistaan viikoittain Kehä Vihreän Facebook sivulla sekä verkossa aina juhannukseen saakka.

Lisätietoa harjoitteista sekä kaikki jo julkaistut harjoitteet.

Asiasanat: