Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 6.6.2018 muun muassa päivitetyn lähiliikuntapaikkaohjelman, taiteen perusopetuksen uusia opetussuunnitelmia, Keljonkankaan kirjaston hankesuunnitelman etenemisen ja ensi syksyn kokousajat sekä merkitsi tiedoksi talouden kolmannesvuosikatsauksen.

Lisätietoja

Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
- kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

Lautakunta hyväksyi päivitetyn lähiliikuntapaikkaohjelman

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi Jyväskylän lähiliikuntaohjelman päivityksen. Päivitys sisältää kahdeksan isoa ja kahdeksan pienempää lähiliikuntakohdetta vuosille 2019-2025. Uutena kategoriana ohjelmassa ovat luontokohteet.

Vuosille 2019-2020 esitetään isompina kohteina Pohjanlammen 2. vaihetta ja Jyskän lähiliikuntapaikkaa, pienempinä kohteina Vaajakumpua, Mankolaa, Savulahtea, Kypärämäkeä ja Vaajakoskea sekä luontokohteena Vesankaa.

Vuosille 2021-2023 suunnitelmassa isompia kohteita ovat Kortepohja, Keljonkangas, Keltinmäki ja Lehtisaari, pienempänä kohteena Halssila ja luontokohteena Kuohu.

Vuosille 2024-2025 isompia kohteita ovat Viitaniemi ja Lohikoski, pienempiä Palokan ja Jokelan koulut sekä Länsi-Palokan liikuntapuisto ja luontokohteena Janakka.

Tavoitteena on vuosien 2018-2025 aikana toteuttaa myös kolme uutta lähiliikuntatekojäätä: Pohjanlammelle 2018, Lehtisaareen 2022 ja Hippokselle 2025.

Kohteiden toteutusta ja rahoitusta tarkastellaan erikseen vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä ja kohteiden suunnitteluun osallistetaan alueen asukkaita kaupungin osallisuusohjelman mukaisesti.
Lähiliikuntapaikkaohjelman päivityksessä on kartoitettu Jyväskylän koulu- ja päiväkotipihojen sekä puistojen kunto. Lisäksi suunnitelmaa tehdessä on huomioitu Jyväskylän Tilapalvelun investointiohjelman koulurakentaminen ja peruskorjaukset sekä puistorakentamisen viherpalveluohjelma.

Valtakunnallisesti uraa uurtavan Jyväskylän kaupungin lähiliikuntapaikkaohjelman ensimmäinen versio valmistui vuonna 2012. Sen mukaisesti Jyväskylässä on viiden vuoden aikana toteutettu jo kahdeksan lähiliikuntapaikkaa, joista kolmeen on saatu myös valtion avustusta.

Lautakunta hyväksyi taiteen perusopetusta järjestävien opetussuunnitelmia

Taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteet on uudistettu ja uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.2018. Ennen 1.8.2018 opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintoja vanhan opetussuunnitelman mukaisesti 31.7.2021 asti. Jyväskylän kaupunki järjestää taiteen perusopetusta kansalaisopistossa ja sillä on sopimus opetuksen järjestämisestä 14 oppilaitoksen kanssa.
Lautakunta hyväksyi 12 opetuksenjärjestäjän uudet opetussuunnitelmat: Jyväskylän kansalaisopisto, Anna-Maijan musiikkikoulu, ISOn Tanhuujat, Jyväskylän musiikkiopisto, Jyväskylän tanssiopisto, Kodály musiikkikoulu, Musiikkikoulu Alkusoitto, Musiikkikoulu Hupi, Musiikkikoulu Kumo, Musiikkikoulu Moodi, Musiikkikoulu Piacello, Satun musiikkikoulu.

Lautakunta hyväksyi Keljonkankaan kirjaston hankesuunnitelman

Lautakunta hyväksyi Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman kirjaston osalta. Kirjastosta tulee yhdessä opetus- ja nuorisotilojen kanssa yhteiskäyttöinen kokonaisuus, jossa tilat toimivat aamupäivisin oppimisympäristönä ja palvelevat välituntitilana sekä turvallisena iltapäivätilana koulupäivän jälkeen, lähikirjaston oman toiminnan täyttäessä illat ja viikonloput. Aukioloaikoja laajennetaan nykyisestä omatoimisella käytöllä myös viikonloppuihin. Kirjaston käytön arvioidaan nousevan tiloissa 20 – 30 %.

Kirjastotilan suunniteltu laajuus rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on 420 m², josta 300 m² on kirjaston käytössä ja 120 m² yhteiskäytössä koulun ja nuorisopalveluiden kanssa. Suunniteltu 120 m²:n tila sijoittuu ala-aulaan ja on kaikkien toimijoiden helposti saavutettavissa.

Yhtenäiskoulun hankkeelle on kokonaisuudessaan varattu rahoitusta 22 000 000 € (alv 0 %) vuosille 2017 – 2020. Irtaimisto, toiminnan kojeet ja laitteet rahoitetaan sivistyksen omasta budjeteista vuonna 2020. Kirjaston osuus alustavista vuokrakustannuksista on noin 120 000 €/vuosi. Lisäksi tulevat siivouskustannukset noin 13 000 €/vuosi. Lopullinen vuokra tarkistetaan hankkeen toteutuneista kustannuksista.

Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaa käydään muilta osin läpi sivistyslautakunnassa 13.6., jonka jälkeen se etenee Tilapalvelun johtokuntaan 18.6. ja sieltä kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon elokuussa 2018.

Nykyisin lähikirjasto toimii vuonna 1988 rakennetussa Keljonkankaan palvelukeskuksessa noin 285 m2:n suuruisessa huoneistossa jossa vuokrakustannukset ovat 37 500 €/vuosi.

Talouden kolmannesvuosikatsaus merkittiin tiedoksi

Lautakunta merkitsi tiedoksi kulttuuri- ja liikuntapalvelujen ensimmäisen talouden toteuman. Toimintakate oli - 13 027 632 euroa, mikä on 34,6 % koko vuoden suunnitelmasta. Toteuman suhteen ollaan viime vuoden tasolla (34,9 % vuonna 2017).

Uimahallit keräsivät ensimmäisen kolmanneksen aikana 26 prosenttia koko vuoden tavoitteesta, eli budjetin tavoitteesta ollaan tällä hetkellä jäljessä. Toimintakatteen toteutuma taas on hieman edellisvuoden vastaavaa aikaa parempi siitäkin huolimatta, että poikkeuksellisen luminen ja pitkä talvikausi on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia liikuntapalveluille muun muassa energiakuluissa ja lumenaurauksessa ja –ajossa sekä pitkänä latujen hoitokautena.

Syksyn kokousajat

Lautakunta kokoontuu päätöksensä mukaisesti syksyllä 2018 keskiviikkona 29.8.2018, torstaina 20.9.2018, torstaina 25.10.2018 ja keskiviikkona 28.11.2018. Varsinainen kokous alkaa klo 17, mutta kaikkiin kokouksiin on liitetty iltakouluvaraus klo 16 alkaen.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6722. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 14.6.2018 osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Kaupunginosa: