Lisätietoja

- rakennus- ja ympäristöjaoston varapuheenjohtaja Eino Lahtinen, p. 0400 286 095, eino.lahtinen[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 5.6.2018 käsiteltiin muun muassa Salon Kiviteollisuus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemusta Korpilahdella sijaitsevalle Mäntymäen louhimolle.

Rakennus- ja ympäristöjaosto myönsi yhtiölle maa-aines- ja ympäristöluvan 15 vuoden ajalle rakennuskiven ottoon ja louhintaan sekä sivukiven murskaukseen.

Olemassa oleva louhimotoiminta sijaitsee noin viisi kilometriä Korpilahden taajamasta luoteeseen Mäntyläntien varrella tiloilla Mäntymäki, Metsä-Kuusela ja Mäntykallio. Ottamisalueen pinta-ala on noin 6,6 hehtaaria ja kokonaisottomäärä 100 000 kiintokuutiometriä.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6662 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).

Kaupunginosa: